Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer:

 • Tirsdag 5. januar, kl. 10-11
 • Tirsdag 12. januar, kl. 10-11
 • Tirsdag 19. januar, kl. 10-11
 • Tirsdag 26. januar, kl. 10-11

Pris 8000 eks. mva.
Prisen inkluderer 4 webinarer og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsenhet) kan delta på webinarene uten ekstra kostnad.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering i løpet av 6 uker forutsatt at man følger progresjonen til kurset og jobber godt med tildelte oppgaver.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk.

Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder.

Webløsning:  Zoom.us

Mer informasjon om dette kommer nærmere kursstart i egen mail.

Innhold:

Webinar 1:  Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon av kursholder
 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Vi blir kjent i portalen
 • Miljøledelse – hva og hvordan
 • Kort om internkontrollen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 2: Arbeidsmiljø og innkjøp

 • Kort om arbeidsmiljøloven
 • Miljøledelse fortsetter
 • Risikovurdering og avvikshåndtering
 • Vernerunder og oppfølging av ansatte
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 3:  Miljøkriteriene – Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn
 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på
 • Energi, avfall og transport – status og tiltak
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 4: Miljørapport og sertifisering

 • Miljørapporten – et viktig verktøy
 • Viktig fokus frem mot sertifisering og under sertifiseringen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed fra kursholder i forkant av kurs.

Om kursholder
Hege Sletnes er utdannet Siv. ing. fra NTNU og har over 20 års erfaring fra større virksomheter. Hun har mye kompetanse på kvalitetsledelse og HMS (inkl. ytre miljø) i tillegg til mange års erfaring som endringsleder. I dag jobber hun i eget selskap og holder kurs i bærekraft og Grønn Lean i tillegg til kurset Bli Miljøfyrtårn.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)