Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Tittel:
Kurs: Bli Miljøfyrtårn
Tid/Dato:
01.06.2021
Hvor:
-, Webinar
Bransje:
Alle bransjer

Møtedatoer (virksomheten deltar på alle):

 • Tirsdag 1. juni kl. 09:30-11:00
 • Tirsdag 8. juni kl. 09:30-11:00
 • Tirsdag 15. juni kl. 09:30-11:00
 • Tirsdag 22. juni kl. 09:30-11:00
 • Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifiseringsklar i uke 26-27

Bransjekriterier: Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet En av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Program:

Kursdag 1: 

 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Systemkriterier og start noen kriterier fra arbeidsmiljø
 • Årsplan/årshjul
 • Ledelsens gjennomgang
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Mal for Handlingsplan/HMS-Årshjul
 • Mal for ledelsens Gjennomgang

Kursdag 2: 

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Arbeidsmiljø, forts.
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak, BHT
 • Innkjøp
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler

Kursdag 3: 

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Transport
 • Energi
 • Årlig klima- og miljørapport
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler

Kursdag 4: 

 • Oppdatering fra forrige møte og Oppgavene
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klima- og miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
 • Spørsmål

11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som står under
11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for

Dokumentasjon i etterkant av møtet:

 • Presentasjon
 • Aktuelle maler/eksempler

Sertifisering
Det er ikke fastsatt nøyaktig tidspunkt for dette enda, og er individuelt for hver virksomhet.

Pris: kr 8000 per virksomhet eks. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat kan delta uten ekstra kostnad

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.

Unn Endresen er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Hun arbeider fulltid med miljøledelse og har over 25 års erfaring innen klima- og miljøtematikken. Blant annet som Miljøansvarlig Skandinavia i Oljeserviceindustrien, og laboratorieansvarlig for forskning og utvikling innen ytre miljø. Unn har også helsefaglig utdannelse og holder kurs innen helse- og arbeidsmiljø.

Meld deg på