Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Skreddersydd kurs for reiselivsbedrifter og servicebedrifter i Norge

Kurset passer for alle små og mellomstore reiselivsbedrifter og andre tjenesteytende næringer.

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle:

 • Tirsdag 09.januar 10:00-11:30
 • Tirsdag 30.januar 10:00-11:30 
 • Tirsdag 13.februar 10:00-11:30
 • Tirsdag 05.mars 10:00-11:30

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Bransjespesifikke kriterier:

Fordeling etter bransjekriterier skjer etter påmelding. Det blir mulig for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 10500 eks.mva.

Prisen inkluderer 4 webinarer på Teams og rådgivning fra kursholder per telefon/epost i løpet av kursperioden.  

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 måneder.

Mellom webinarene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk

Dersom virksomheten har behov for utvidet veiledning kan egen avtale inngås med kursholder

Flere representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.

I forkant av hvert webinar setter vi av tid til erfaringsutveksling og i etterkant legger vi opp til en time bransjetime. Eksempelvis Hotell m/Frokost, Restaurant, Aktivitetsbasert reiseliv, Grønne konferanser og Grønne arrangementer, Handel

Kursholder tar forbehold om kansellering ved for få påmeldte.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter i reiseliv/service/handelsbransjen med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. 

Større virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Presentasjoner og maler sendes fortløpende, både før og etter hver kursdag.

Individuelt digitalt oppstartsmøte

WEBINAR 1 ⏬ Miljøledelse og vesentligehtsanalysen
 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Miljøledelsessystem, hva er det og hva kreves av virksomhetene
 • Forankring i virksomheten
 • Veiledning i portalen og styringsverktøyet
 • Hva er det vesentligste miljøavtrykket for din virksomhet
WEBINAR 2 ⏬ Smarte Mål og Tiltak
 • Miljøfyrtårnportalen som styringsverktøy for miljøledelse – sett i sammenheng med reiselivets miljøaspekter. 
 • Miljøpolicy
 • Vi ser på hvordan virksomheten kan arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring og etablere mål, tiltak for virksomheten
 • Rapporteringsrutiner
WEBINAR 3 ⏬ Kartlegging av dagens rutiner og praksis for kontinuerlig forbedring
 • Krav om rutiner og praksis på arbeidsmiljø, energi, transport, avfall og ombruk
 • Årshjul og systemrutiner
WEBINAR 4 ⏬ Offentliggjøring, transparens og innsyn
 • Ferdigstille klimaregnskapet for din virksomhet
 • Informasjonsdeling og markedsføring av miljøprofilen
 • Arbeidsoppgaver frem mot sertifisering og bestilling av sertifisør

Kursholder

Wenche Nygård Eeg

909 12 248 // wenche(a)ctma.no

Wenche er en erfaren konsulent med lang og bred erfaring fra ledende stillinger i reiselivet. Hun har en bachelor i reiselivsledelse og reiselivsmarkedsføring. Wenche har de siste årene jobbet som rådgiver innenfor reiselivsutvikling, cruiseutvikling, Travel Management, som Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør for Certnor AS.

Kontakt kursholder ved spørsmål.


* Kursholder tar forbehold om avbestilling av kurs ved for få påmeldt.