Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Skreddersydd kurs for bedrifter i Norge

«Kontinuerlig forbedring»

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine nye krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å gjennomføre raskere og mer kostnadseffektivt enn en vanlig fremgangsmåte.

Hjelp til selvhjelp!

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet mye, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr MBeddari AS nå et eget kursopplegg som gjør virksomheten i stand til å innføre miljøledelse og klargjøre til sertifisering i løpet av 1-2-3-4 økter.

I løpet av fire 1+1 times moduler og deltakelse i nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 6 til 8 ukene kurset varer.

Fordelene er opplagte.

Kurset et vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse og kompetansen forblir i virksomheten! Ved at alle kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

Kursopplegg.

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Kurset vil følge fremdriften fra at virksomheten identifiserer sine vesentlige miljøaspekter, setter mål, lager en policy, utarbeider en plan for tiltak, innrapporterer, evaluerer måloppnåelse og til slutt gjennomføre korrigerende tiltak. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etter hvert som arbeidsoppgavene gjennomføres og gi individuell rådgivning der det er behov.

OBS: Kurset gjennomføres som Webinar i faste moduler på ca. 1 time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan, om det passer bedre, og man kan følge de på et annet tidspunkt.

Kursleder vil være tilgjengelig på telefon, e-post og på nett mellom modulene for eventuelle spørsmål. Ta gjerne kontakt for informasjon

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Modul 1: Tirsdag 15. november 2022 kl. 09:00
 • Modul 2: Tirsdag 6. desember kl. 09:00
 • Modul 3: Onsdag 18. januar kl. 09:00
 • Modul 4: Onsdag 15. februar kl. 09:00
 • Modul 5: Onsdag 01.mars kl 09:00

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de  ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene

Kursholder tar forbehold om kansellering.  Ref 3/22

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte fra kursstart og ut februar 2023.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle små og mellomstore bedrifter – med hovedvekt på byggentreprenører, prosjekterende samt reiseliv

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Før/Etter oppstart

Kursholder tar kontakt før oppstart:

I tillegg til webinarene arrangeres to individuelle møter med hver virksomhet – ett i forkant av kurset og ett underveis. Det første møtet gir mulighet til å avklare bransjekriterier, forberede organisasjonen for sertifiseringen og diskutere eventuelle spørsmål. Det andre møtet er en mulighet til å gi råd underveis, diskutere spørsmål som har dukket opp og sikre god progresjon.

MODUL 1 ⏬ Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

Introduksjon til Miljøfyrtårn, strategisk miljøledelse og forankring

 • Introduksjon til kurset
 • Miljøfyrtårn: Hvordan lykkes i sertifiseringsprosessen?
 • Strategisk miljøledelse: Hvordan oppnå positiv og varig miljøeffekt?
 • Forankring: Hvordan oppnå god forankring?
 • Organisering: Hvem bør involveres internt? Hvordan gjøre det mest effektivt?
 • Oppgaver til neste gang
MODUL 2 ⏬ Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

Praktisk miljøledelse og styringsverktøy

 • Kontinuerlig forbedring
 • Miljøpolicy og mål
 • Tiltak
 • Innrapportering
 • Resultater og statistikk
 • Klimaregnskap
MODUL 3 ⏬ Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

Arbeidsmiljø, innkjøp og transport

 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Transport
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
MODUL 4 ⏬Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskap

Avfall og ombruk, naturmangfold og arealbruk, energi, og eierskap

 • Avfall og ombruk
 • Naturmangfold og arealbruk
 • Energi
 • Eierskap
 • Bransjetimen – bransjekriterier er ulike for ulike virksomheter. Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp i forkant av kurset
MODUL 5 ⏬ Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft

Sertifisering, internt engasjement og omdømmeløft

 • Sertifisering: Hvordan lykkes i møte med sertifisør
 • Internt engasjement: Hvordan involvere de ansatte og skape internt engasjement?
 • Omdømmeløft: Hvordan bruke Miljøfyrtårn til å skape konkurransekraft?

Kursholder

Magne Beddari

903 64 163 // magne@mbeddari.no        

Magne er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav, Bank- og finans samt havner!

Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn bla for reiseliv. Magne har i flere år jobbet som bedriftsrådgiver innen operativ ledelse.

Han har 15 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt i nettverk med utviklingen av verktøy og metoder for tverrfaglig kunnskapsdeling. Magne har lang erfaring som bedriftsleder fra industri og BAE, samt ledererfaring fra operative enheter. 

Alle bransjer er velkommen til å søke mine kurs. Erfaringsdeling mellom deltagerne blir det også anledning til.


Spørsmål?

Kontakt kursholdere, Magne Beddari – magne@mbeddari.no