Kurs: Bli Miljøfyrtårn

«Kontinuerlig forbedring»

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine nye krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming for å gjennomføre raskere og mer kostnadseffektivt enn en vanlig fremgangsmåte.

Hjelp til selvhjelp!

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet mye, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr MobMan AS nå et eget kursopplegg som gjør virksomheten i stand til å innføre miljøledelse og klargjøre til sertifisering på 1-2-3.

I løpet av fire 1 times moduler og deltakelse i nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Fordelene er opplagte.

Kurset et vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse og kompetansen forblir i virksomheten! Ved at alle kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

Kursopplegg.

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Kurset vil følge fremdriften fra at virksomheten identifiserer sine vesentlige miljøaspekter, setter mål, lager en policy, utarbeider en plan for tiltak, innrapporterer, evaluerer måloppnåelse og til slutt gjennomføre korrigerende tiltak. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etter hvert som arbeidsoppgavene gjennomføres og gi individuell rådgivning der det er behov.

OBS: Kurset gjennomføres som Webinar i faste ukentlige moduler på ca. en time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan, om det passer bedre, og man kan følge de på et annet tidspunkt.

Kursleder vil være tilgjengelig på telefon, e-post og på nett mellom modulene for eventuelle spørsmål.

Kursdatoer – webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, men de kan sees i opptak:

 • Modul 1: Onsdag 21. september kl. 13:00
 • Modul 2: Onsdag 28. september kl. 13:00
 • Modul 3: Onsdag 5. oktober kl. 13:00
 • Modul 4: Onsdag 12. oktober kl. 13:00

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de fire ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene

Pris: kr 9500 eks.mva.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet (sertifiseringsobjekt) kan delta på webinarene.

Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system*, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet (sertifikat). Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

FØR/ETTER OPPSTART ⏬

Kursholder tar kontakt via telefon eller e-post for å gi innledende info om kurset.

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etterhvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

MODUL 1: Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter ⏬

Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:

 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
 • Kartlegging vesentlige miljøaspekter
 • Vesentlighetsscore og vektig (Vesentlighetsanalyse)
 • Hjelpeverktøy til Miljøfyrtårn
 • Arbeidsoppgaver knyttet til styringsverktøyene.
MODUL 2: Plan, mål, delmål og tiltak ⏬

Plan, mål, delmål og tiltak:

 • Virksomhetens miljøpolitikk
 • Miljømål og delmål
 • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
 • Fordeling av oppgaver og ansvar
 • Arbeidsoppgaver knyttet til plan, mål og tiltak
MODUL 3: : Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp ⏬

Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp:

 • Styrende dokumenter og rutiner
 • Lovbestemte krav og bestemmelser
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Reise- og transport rutiner
 • Energibruk og energiattest
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
MODUL 4: Innrapportering, evaluering og sertifisering ⏬

Innrapportering, evaluering og sertifisering:

 • Kontroll av miljøstyringssystemet
 • Ledelsens gjennomgang
 • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Forbedringsområder og evaluering
 • Avslutte arbeidet med innrapportering
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Kursholder

Rune Drægni

900 25 168 // rune(a)mobman.no

Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn bla. for bilbransjen.

Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil.

Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse.

Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.


Spørsmål?

Kontakt kursholder, Rune Drægni.