Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer:

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle webinar, men de kan sees i opptak.

 • Onsdag 13. november kl. 13:00-13:45
 • Onsdag 20. november kl. 13:00-13:45
 • Onsdag 27. november kl. 13:00-13:45
 • Onsdag 4. desember kl. 13:00-13:45
 • Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar innenfor de 4 ukene kurset varer, forutsatt at man følger progresjonen i kurset

Pris: kr 7500 eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Flere fra samme virksomhet kan delta på webinarene.

Innhold:

13.november: Introduksjon til Miljøfyrtårn, Portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon kursholder
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
 • Hvorfor sertifisering?
 • Presentasjon av prosessen
 • Fremdrift og arbeidsmetode
 • Organisering, informasjon og involvering internt
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

20.november: Arbeidsmiljø

 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Årsplan/årshjul
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

27.november: Innkjøp, energi, avfall og utslipp

 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Energibruk og energiattest
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

3.desember: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør

 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etterhvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov, og kan få hjelp til alle oppgaver.

Kansellering
Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Rune Drægni på e-post rune@mobman.no eller telefon 900 25 168.

Rune Drægni er en erfaren Miljøfyrtårn-konsulent og sertifisør. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn, og har over 20 års erfaring innenfor klima- og miljø. Rune har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. I dag leder han flere sertifiseringsprosesser for medlems- og bransjeorganisasjoner.