Formålsbygg (skole, barnehage, omsorgsboliger m.m.)

Kravspesifikasjon

Entreprenøren forplikter seg til å bygge i overenstemmelse med de prosessuelle kravene som ligger til grunn for Svanemerking av skoler. De aktuelle kravene er listet i følgende kravdokument: «Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, Version 3.7 • 09 March 2016 ‒ 31 December 2022.»

Følgende krav er de prosessuelle:

  • Kapittel 2.2 Avfall
  • Kapittel 5, 6 og 7

I tillegg skal entreprenøren benytte materialer og løsninger som sikrer at krav til energiforbruk, dagslys, ventilasjon, miljø- og helsefarlige stoffer oppfylles i det ferdige bygget.

Disse kravene er listet i følgende kapittel:

  • 2.1 Klimat
  • 3 Innemiljø
  • 4 Kemiske produkter, byggprodukter, byggvaror och material

Kontraktskrav

Entreprenøren forplikter seg til å bygge slik at poengkravet i kapittel 5 i kravdokumentet «Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, Version 3.7 • 09 March 2016 ‒ 31 December 2022.»

I tillegg skal entreprenør søke om Svanemerket (eller tilsvarende merke) og levere en skole til kommunen som er, eller blir, Svanemerket (eller merket med tilsvarende merke) innen åpning eller senest 6 måneder etter åpning.