Webinar om ny forskrift: Hvordan lykkes med offentlige anbud?

Hva ser innkjøpere etter når de evaluerer tilbydere og hvordan vektes miljø og klima?

Regjeringen har skjerpet kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Fra 1. januar i 2024 trådte de nye regelendringene i anskaffelsesregelverket i kraft. Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser.

Etter første kvartal med det nye regelverket, tar Stiftelsen Miljøfyrtårn en temperaturmåler på miljøkrav i anskaffelser. Vi inviterer til åpent webinar (gratis) og har med oss noen ressurspersoner som kjenner anskaffelsesregelverket aller best. De presenterer hva endringene og krav om vekting av miljø og klima innebærer, men også helt konkret: hva innkjøpere ser etter hos små- og mellomstore bedrifter?

Her er Miljøfyrtårns fem anbefalinger til ny lov.

DATO: 14. mars 2024
KLOKKESLETT: 13:00 – 14:00
MÅLGRUPPE: Ledere i små- og mellomstore bedrifter som er leverandører/tilbydere til det offentlige

Presentasjoner ved:

Elisabeth Sandnes

Seniorrådgiver/jurist ved Direktoratet for forvaltning – DFØ.

Tommy Hestem

Rådgiver anskaffelser i Asker kommune.

Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn


Les også:

Midbøe AS, rørleggerfirmaet i Stavanger med bærekraftsambisjoner.