6 ar6 arbeidere står oppstilt med ordfører for kamera i arbeidslokaler

Motiverte til en grønn omstilling – dette sier nysertifiserte bedrifter

Saken er gjengitt fra tonsberg.kommune.no:

I 2020 var det 17 bedrifter i Tønsberg kommune som valgte å sertifisere seg som Miljøfyrtårn-bedrift. Alle bedriftene fikk besøk av ordfører Anne Rygh Pedersen og fikk overrakt synlige bevis på at de var sertifisert.

– Det er godt å se virksomheter som tar en aktiv rolle for å drive miljøarbeid, og som ser verdien av å satse på grønne løsninger, sier Rygh Pedersen.

Tønsberg kommune har som mål å redusere  60 % av klimagassutslippene innen 2030. Dette må vi stå sammen om og derfor er det gledelig å erfare at næringslivet i Tønsberg er motiverte til å bidra til en grønn omstilling, sier ordføreren og håper at mange små og store bedrifter henger seg på i 2021.

Dette sier to nysertifiserte bedrifter

 1. Hvorfor valgte deres bedrift å bli sertifisert?
 2. Hvilke grep måtte dere gjøre?
 3. Hvilke effekter ser dere?
 4. Hva vil du si til andre som vurderer å bli en miljøfyrtårnbedrift?

Niche Norway AS

Lars Erik Østbye, Managing director

 1. Miljøet er viktig faktor for vår gruppering, og vi mener de små tiltakene vil bidra til en generell forbedring av miljøet. For våre selskaper var det viktig å være en bidragsyter til dette, og sett i sammenheng med at våre kunder setter krav om sertifisering var det et enkelt valg. Som Miljøfyrtårn er vi med å sette miljø på agendaen og gir oss daglig påminnelse om hvor fokuset skal være.
 2. For å ivareta de krav som ble satt, var det mye som måtte kartlegges. Vår håndtering av avfall, HMS system, fravær, strømforbruk, reisevirksomhet, type driftsutgifter og så videre. Fordelen med dette er at man skaper seg en grundig oversikt over enkelte poster som kanskje ikke hadde samme fokus før.
 3. Vi ser betydelig reduksjoner av avfallskostnader, da grundig sortering blir gjort til enhver tid. Vi har redusert drivstoffutgifter ved å stadig endre til El biler i vår bilpark. Vi er mer bevisst på oppvarming og belysning, noe som også reduserer våre kostnader. På generell basis gir bevisstgjøring av miljøfokus reduserte kostnader i det daglige virke.
 4. Vi oppfatter Miljøfyrtårn utelukkende positivt, og tror fremtiden vil gi flere betydelige krav til dette. Sertifiseringen synliggjør vårt fokus, noe vi igjen tror blir lagt merke til hos våre kunder.

Smiløkka Arena AS

Kim Hege Nikkinen

 1. Smiløkka valgte å sertifisere seg for å få et større og bedre fokus på miljøet. Det er også ofte et krav dersom man ønsker å være med på offentlige anbud.
 2. Tiltak vi har gjort er:
  • Vi har redusert antall leverandører med ca 20 prosent
  • Stort fokus på avfallssortering og matavfall
  • Dette innebar en del investeringer, men på sikt er dette veldig kostnadseffektivt for vår bedrift
  • Solcellepanel på deler av taket
  • Endret store deler av bilparken til El biler der det er mulig benytte det
  • Svanemerket kjemi og miljømerkede produkter så langt det lar seg gjøre å benytte det
  • Satt miljøkrav til våre leverandører
  • Ny innkjøpsportal
 3. Effekten økonomisk er:
  • El bil har gitt stor besparelse på drivstoff
  • Mindre matavfall
  • Mindre innkjøp generelt da vi skal tenke oss om mer enn en gang før man går til innkjøp av noe
  • Solcellepanel har vi ikke testet ut ennå men det skal være ganske store besparelse der når vi igangsetter det
  • Svinn er redusert med nesten 20 prosent i produksjonen
 4. Våre råd er:
  • Sett realistiske mål
  • Det er viktig med forankring i hele organisasjonen før sertifisering
  • Det er krevende å få gjennomført første gangs-miljøsertifisering da alle endringer og rett fokus skal på plass, men i etterkant er det veldig tidsbesparende da alle rutiner og innkjøp er implementert

FOTO: Smiløkka Arena AS var en av de 17 sertifiserte miljøfyrtårnbedriftene i 2020 // tonsberg.kommune.no.

Sertifisering