Miljøfyrtårn på Arendalsuka

Miljøfyrtårn på Arendalsuka

Hvordan kan politikerne gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å drive bærekraftig? Og hvordan kan kommunene bruke sine innkjøp til å fremme sirkulær økonomi? Disse spørsmålene stiller Miljøfyrtårn under Arendalsuka 16-19 august.

Tirsdag ønsker vi og SMB-Norge velkommen til seminaret «praktisk politikk for grønn omstilling i små og mellomstore bedrifter».

Små og mellomstore bedrifter utgjør 98 prosent av norske næringsvirksomheter og står for nær halvparten av omsetning og arbeidsplasser i norsk næringsliv. Likevel er grønn virkemiddelpolitikk i stor grad rettet mot de største aktørene.

Undersøkelser viser at bedrifter i stor grad er positive til det grønne skiftet, men mangler insentivordninger og kunnskap om hvordan omstille seg i praksis.

NyAnalyse presenterer rapporten «SMB-er i det grønne skiftet», etterfulgt av kommentarer fra statssekretær Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet, SMB-Norge og Næringsforeningen i Kristiansandsområdet, og debatt mellom politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Vi spør:

  • Hva trenger små og mellomstore bedrifter for å omstille seg til grønn drift?
  • Hvordan kan miljøledelse drive frem konkrete endringer?
  • Hvordan vil de politiske partiene legge til rette for grønn omstilling hos de små og mellomstore?

 

Miljøfyrtårn til Arendalsuka

Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi

Torsdag går vi sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Klimapartnere, og KS for å sette søkelyset på kommunenens grønne supermuskel: Innkjøp som fremmer sirkulærøkonomi.

Hvert år gjør kommuner og fylkeskommuner innkjøp for nærmere 246 milliarder kroner. Innkjøpsmuskelen kan være et effektivt verktøy til å fremme grønn omstilling i næringslivet.

Kommunene har en sentral plass i regjeringens strategi for sirkulærøkonomi, og snart kommer også handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

  • Hva er kommunenes rolle i overgangen til sirkulær økonomi?
  • Hvordan kan kommuner bruke sine innkjøp til å fremme grønn omstilling i praksis?
  • Hvordan vil regjeringen legge til rette for grønne innkjøp i kommunene?

Sammen med statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima – og miljødepartementet, med DFØ, KS, Klimapartnere og Evje og Hornnes kommune går vi fra de politiske visjonene til konkrete verktøy for hvordan kommuner kan fremme sirkulær økonomi.

 

Her finner du tirsdagens og torsdagens program.

 

Velkommen!