Milepæl oppnådd:

Her er Miljøfyrtårn nr. 10.000!

Bildet viser en gruppe blide mennesker som står oppstil tog smiler mot kamera.
| ,
– Dette var overraskende og veldig gledelig, sa «Heimen, Bosatt og Felleskjøkkenets» daglige leder Grete Støver, da Miljøfyrtårns administrerende direktør, Ann Kristin Ytreberg, kom på besøk for å markere at de ble Miljøfyrtårn nummer 10.000.

Heimen tilbyr botrening og hjelp til rusmestring for rusmiddelavhengige med omfattende omsorgs- og rehabiliteringsbehov, og har i mer enn 30 år drevet både boliger og storkjøkken i Heimdalsgata i Oslo. Nå bor det om lag 40 mennesker i de to enhetene, som er samlokalisert med et storkjøkken.  

I storkjøkkenet produseres måltider til alle Frelsesarmeens enheter i Oslo. Daglig deler de ut rundt 500 middager, til alt fra lavterskel gratistilbud og til barnehager og omsorgssentre.  

Alt er en del av Frelsesarmeens omfattende tilbud for å hjelpe mennesker.  

I Miljøfyrtårn har vi jobbet målrettet for at ordningen skal tas i bruk av flest mulig. At det nå er 10.000 virksomheter som har gyldig sertifikat er en stor milepæl, sier Ann Kristin Ytreberg.

Hun forteller at det oppleves veldig meningsfylt å kunne markere at nummer 10.000 nettopp er Heimen: I tillegg til at de er gode på miljø- og klimaarbeid, så er sosial bærekraft selve kjernen i deres drift.

Glade for å komme i mål med Miljøfyrtårn-sertifisering

I forbindelse med at Oslo kommune stiller krav om at deres samarbeidspartnere er Miljøfyrtårn-sertifiserte, startet Heimen arbeidet mot sertifisering. De etablerte en arbeidsgruppe som inkluderte verneombud, kjøkkensjef og daglig leder. Denne uka var sertifiseringen i boks.  

Vi er veldig glade for å komme i mål. Selv om det var en del som måtte gjøres, så vil jeg si at sertifiseringsarbeidet absolutt var overkommelig, sier Grete Støver. Hun forteller videre at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid, og at de akkurat er i gang.  

Og så var det selvsagt ekstra hyggelig å bli akkurat nummer 10.000, legger hun til.  

Kjøkkensjef Knut Saraby forteller at de har hatt flere tiltak for å motvirke matsvinn, men at prosessen mot sertifisering har vært en viktig bevisstgjøring.  

Vi har blant annet veid matavfall og delt det opp i grupperinger, noe som har gjort oss oppmerksomme på hvor vi kan jobbe bedre. Hadde det ikke vært for Miljøfyrtårnsertifiseringen hadde vi nok ikke kommet ordentlig i gang med dette.

Han kan videre fortelle hvordan de nå tilbyr take away og også serverer en rekke gode måltider av overskuddsmat som er igjen.  

Mange av medarbeiderne på kjøkkenet har blitt ordentlig engasjert i det å redusere matsvinn og det er gøy å se, sier han. 

Fokus på matsvinn, råvarer og avfallshåndtering 

I tillegg til fokuset på matsvinn legger storkjøkkenet vekt på kortreist og økologisk mat.  

Jeg syns jo disse råvarene er bedre også, men vi jobber samtidig tett opp mot leverandørene for å kunne få dette til en ok pris, sier kjøkkensjefen.  

Han forteller videre at kjøkkenet får kjøpe prisreduserte varer fra leverandører som har kortere holdbarhet enn det som kreves for å levere til butikk.  

De viktigste tiltakene har vært: 

  • Redusere matsvinn og bruke overskuddsmat 
  • Fokusere på økologiske og kortreiste råvarer 
  • Bedre avfallshåndtering, spesielt fra boenhetene  
  • Energieffektivisering, inkludert utskifting til LED-pærer 

Bevisstgjøringen har vært avgjørende  

Til slutt deler verneombud Lars Syvertsen sine refleksjoner til virksomheter som vurderer å bli Miljøfyrtårn:

Bevisstgjøringen har vært noe av det viktigste med dette arbeidet. Og dette er også noe vi kan ta med oss hjem, og ikke legge fra oss på jobben. Vi må ta bedre vare på det som er rundt oss, bruke det vi har og spare på det som kan spares på uten at det nødvendigvis går utover kvalitet.