Målgruppe: Internrådgivere

Kurs – Internrådgivere – Fase 4/5

Internrådgiverkurs Fase 4/5: Kontinuerlig forbedring og resertifisering (06. Desember, kl. 08:30 – 11:30)

Fase 4/5-kurset er dedikert til kontinuerlig forbedring og resertifisering. Du vil lære mer om:

 • Hvordan å opprettholde og forbedre miljøprestasjonene (Kontinuerlig forbedring)
 • Forberedelser til resertifiseringsprosessen
 • Forståelse av hovedkontormodellen i resertifiseringsprosessen

Kurset inneholder også interaktive elementer, med tid for oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Zoom.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: 06. Desember 2023, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 29. november 2023

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Kurs – internrådgivere – Fase 1

Internrådgiverkurs Fase 1: Innføring i Miljøfyrtårn, organisering, forankring (24. januar, kl. 08:30 – 13:30)

Kurset er for deg som ønsker å bli godkjent internrådgiver og lede en intern miljøfyrtårnprosess. Fase 1 dekker grunnleggende konsepter og organisering av miljøfyrtårnarbeidet. Dette inkluderer:

 • Introduksjon til Miljøfyrtårn, sertifiseringsmodeller og miljøledelse
 • Organisering og forankring av Miljøfyrtårnarbeidet
 • Avklaring av kriteriesett og innføring i hovedkontormodellen
 • Roller i sertifiseringsprosessen

Kurset er interaktivt, og det forventes at du setter av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Zoom.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurset og internrådgiverrollen krever også generelle ferdigheter ved håndtering av enkle dataverktøy som f.eks Microsoft Excel og Teams.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: 24. januar 2024, kl. 08:30 – 13:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 17. januar 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et eller flere av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Kurs i klimaregnskap

Ønsker du bredere kompetanse innen klimaregnskap?

Klimaregnskap gir en oversikt over hvordan selskapet påvirker klimaet. Dette er nyttig informasjon internt og eksternt:

 • Identifiserer hvor virksomheten har sin største påvirkning
 • Gir oversikt over hvor man kan sette inn tiltak som virkelig monner
 • Kommuniserer internt og ekstern om hvordan man arbeider med klima
 • Gir grunnlag for å møte fremtidige lovkrav om bærekraftsrapportering.

Kurset arrangeres av Inki Brown fra PwC i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnkonsulenter, miljøfyrtårnansvarlige og andre som jobber med miljø i sertifiserte virksomheter. Kurset er basert på Greenhouse Gas Protocol, som er det mest brukte rammeverket innenfor klimaregnskap og det som EUs fremtidige lovkrav bygger på. I tillegg bruker vi Miljøfyrtårnportalen aktivt ved å bruke funksjonaliteten som ligger der for å regne ut klimapåvirkning.

Innhold og omfang:

 • Kurset vil gi deg en forståelse av hvordan klimaregnskap kan brukes for å gi en bedre oversikt over påvirkningen fra et selskap, og hvordan man kan bruke denne oversikten for å planlegge tiltak for å redusere utslippene.
 • Vi går grundig gjennom GHG-protokollen:
 • Direkte utslipp (Scope 1)
 • Utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2)
 • Andre utslipp fra verdikjeden (Scope 3)
 • Vi legger opp til et casebasert og interaktivt kurs hvor vi blant annet har fokus på hvor man finner datagrunnlag og hvordan man kan estimere der det er vanskelig å finne gode tall.
 • Vi bruker Miljøfyrtårnportalen aktivt i case
 • Kurset varer to arbeidsdager og gir en grundig forståelse som du kan bruke i arbeid med virksomheter

Kurssted: Zoom

Tidspunkt: Kurset går over 2 dager; 21. og 22. februar 2024, kl 09.00 – 15.00 hver dag.

Pris: 10 000, – NOK per deltager.

Antall deltagere: 10-20 deltagere.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er interaktivt, og deltakeren bør være kjent med og ha tilgang til Miljøfyrtårnportalen.

Frist for påmelding er 17.02.23.

Send oss en e-post på post@miljofyrtarn.no hvis du har spørsmål.

 

 

Kurs – internrådgivere – Fase 2

Internrådgiverkurs Fase 2: Sertifisering av HK (06. mars, kl. 08:30 – 15:30)

Fase 2-kurset tar for seg prosessen med sertifisering av hovedkontorer. Du vil lære mer om:

 • Forståelse av hovedkontormodellen og dens funksjoner/verktøy
 • Håndtering og organisering av sertifiseringsprosessen
 • Bruk av Miljøfyrtårnportalen, arbeid med miljøkartleggingen, styringsverktøy og utfylling innrapporteringsskjema for klima- og miljø.

Det vil være interaktiv læring, hvor det settes av tid til både oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Microsoft Teams.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: 06. mars 2024, kl. 08:30 – 15:30

Påmeldingsfrist: onsdag 28.mars 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.

Kurs – Internrådgivere – Fase 3

Internrådgiverkurs Fase 3: Sertifisering av UE (20. mars, kl. 08:30 – 11:30)

I Fase 3 fokuserer vi på sertifisering av underenheter. Du vil tilegne deg kunnskap om:

 • Forståelse av hovedkontormodellen for underenheter
 • Gjennomgang av sertifiseringsprosessen for underenheter
 • Nødvendig forberedelse for sertifiseringsmøtet

Interaktiv læring er en viktig del av kurset, og tid vil bli satt av til oppgaver og egen refleksjon mellom kursdagene. Vi anbefaler at du på forhånd blir kjent med verktøyet Microsoft Teams.

Forkunnskap:
Det er kreves ikke obligatoriske forkunnskaper for å være internrådgiver, men det anbefales på det sterkeste at man har kjennskap til miljøledelse, HMS og miljøtemaene i miljøfyrtårnarbeidet, samt et ønske om å bistå virksomheten mot grønn omstilling.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: 20. mars 2024, kl. 08:30 – 11:30

Påmeldingsfrist: Onsdag 13. mars 2024

Prismodell:

 • Pakke 1: 1–4 deltakere, kr 7 900,- for ett år.
 • Pakke 2: 5–8 deltakere, kr 10 900,- for ett år.
 • Pakke 3: 9+ deltakere, kr 13 900,- for ett år.

Prisen inkluderer deltakelse på dette kurset samt alle andre kurs innenfor det valgte året. Du kan velge å sende flere deltakere på ett kurs eller/og sende deltakere på et av kursene som holdes senere på året.

Spørsmål? Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på telefonnummer: 941 84 948, eller bjorn.henrik@miljofyrtarn.no.