Utfylling av årlig klima- og miljørapport

Tittel:
Utfylling av årlig klima- og miljørapport
Tid/Dato:
23.03.2021
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:
Private enkeltvirksomheter

Vi hjelper deg med forberedelsene til den årlig klima- og miljørapporten, gjennom en timelang videokonferanse som gir deg nyttige tips og råd om:

  • hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
  • hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
  • hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk

Kurset er gratis, men krever påmelding.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
23. mars 2021, kl. 09.00-10.00 (nettdeltakelse)

Meld deg på