Lær hvordan etablere og drive energiledelse med suksess!

Tittel:
Lær hvordan etablere og drive energiledelse med suksess!
Tid/Dato:
29.08 - 05.09.2024
Hvor:
Teams, Nettbasert
Kategori:
Enkeltvirksomheter (private/kommunale), Kommunale og private hovedkontor, Konsulenter

Ønsker du å lære mer om energiledelse og hvordan dette kan gi store energigevinster?

Energiledelse er en metode for systematisk arbeid med energi i en virksomhet. Fra nyttår ble krav om energiledelse en del av felleskriteriene. Gjennom aktiv energiledelse vil man sikre at energi som innsatsfaktor hele tiden blir brukt på en effektiv måte. Aktiv energiledelse gir alene 5-10% energibesparelse, uten investeringer. Dette viser både nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Kurset arrangeres av Energiråd AS i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er rettet mot miljøfyrtårnansvarlige i bedrifter, miljøfyrtårnkonsulenter og andre som har ansvar for energibruk i virksomheter. Kurset bygger på et forenklet system for energiledelse som bla dekker kravene i Miljøfyrtårns felleskriterier og er basert på ISO 50.001. Foredragsholdere er Harald Jarnes Lillebø og Børge Heggen Johansen fra Energiråd AS.

Innhold og omfang:

  • Kurset vil gi deg en innføring i Energiledelse og hvordan dette kan hjelpe din virksomhet til å oppnå lønnsomme energi- og miljøgevinster
  • Du får innsikt i hvordan et energiledelsessystem etableres og drives
  • Du vil i løpet av kurset få lære hvordan du med aktiv energiledelse kan oppnå en gevinst på 5-10% uten investeringer
  • Gjennom kurset får du innsikt i hvordan dere kan jobbe effektivt med ENØK for å oppnå energigevinster i din bedrift
  • Energiråd har mange ti-års erfaring med energiledelse og ENØK, og vil i løpet av kurset dele erfaringer og konkrete løsninger på hvordan du kan oppnå energi-gevinster i din virksomhet
  • På hver samling vil det være diskusjonsoppgaver der deltagerne får nytte av å samles i grupper for å drøfte energirelaterte problemstillinger, dele erfaringer og finne aktuelle løsninger
  • Kurset består av to samlinger a`2,5 time.
  • Mellom samlingene får du oppgaver som hjelper til med å få på plass energiledelse og energisparing i din bedrift.

Kurssted: Teams

Tidspunkt: Kurset består av 2 samlinger á 2,5 timer.

Kursdatoer:

  • torsdag 29. august 2024, 09:00 – 11:30
  • torsdag 05. september 2024, 09:00 – 11:30

Pris: 4.950, – NOK per deltager, med plass til opptil 20 deltakere for å sikre en interaktiv og personlig opplæringserfaring.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.

Frist for påmelding er 22.august 2024.

Meld deg på