Kurs i hovedkontormodellen

Tittel:
Kurs i hovedkontormodellen
Tid/Dato:
16.04.2020
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:

Hovedkonsulenter er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • best practice – erfaringer og suksessfaktorer

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
16.april 2020, kl. 08.30-16.00.

Pris:
Kr 5 000.- (deltakelse via nett)

Meld deg på