Kurs i hovedkontormodellen

Tittel:
Kurs i hovedkontormodellen
Tid/Dato:
25.04.2019
Hvor:
Oslo Kongressenter, Youngstorget , Oslo
Kategori:

Hovedkonsulenter er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern og kommuner.

Forkunnskap:

  • Godkjent lisens som miljøfyrtårnkonsulent, samt dokumentert erfaring fra gjennomførte sertifiseringsprosesser.

Kurset omfatter:

  • innføring i hovedkontormodellen, prinsipper og prosess
  • opplæring i bruk av digitale verktøy for hovedkontormodellen
  • prosessledelse og forankring i virksomheten
  • best practice – erfaringer og suksessfaktorer

Kurssted:

Oslo Kongressenter, Youngstorget

Tidspunkt:

25. april 2019, kl 08.30-16.00

 Pris:

Kr 5 500,- (fysisk deltakelse på kurs, inkluderer lunsj)

Kr 5 000.- (deltakelse via videokonferanse)

Meld deg på