Klimaregnskap og resultater fra årets innrapportering

Tittel:
Klimaregnskap og resultater fra årets innrapportering
Tid/Dato:
23.04.2024
Hvor:
Webinar, Teams
Kategori:
Miljøfyrtårnansvarlig, Virksomheter

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor du er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelige å vurdere om virksomheten er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak.

Hvordan er utviklingen i din virksomhet?

Vi inviterer til webinar der vi går gjennom hvordan dere kan hente ut og bruke innrapporten for å se utvikling og statistikk på deres klima- og miljødata.

Webinaret er tredelt, hvor del en tar for seg resultater/statistikk fra selve innrapporteringen, og del to går mer i dybden på klimaregnskap. Klimaregnskap er et nyttig verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos virksomheten som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.
Del tre er litt kortere, men her får dere gode tips til hvordan dere kan kommunisere deres prestasjoner utad, og vise hva dere har oppnådd.

Det er mulig å delta på hele webinaret, eller bare noen av delene, alt etter hva som passer dere.

Kl. 10.00 Del 1: Resultater og statistikk fra innrapporteringen
Kl. 10.30 Del 2: Klimaregnskap (fra Miljøfyrtårns styringsverktøy)
Kl. 11.00 Del 3: Tips og råd til hvordan kommunisere resultatene

Tidspunkt: Tirsdag 23. april 2024, kl. 10.00-11.15 (nettdeltakelse)

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Meld deg på