Introduksjon til energiledelse – faglig påfyll og inspirasjon

Tittel:
Introduksjon til energiledelse – faglig påfyll og inspirasjon
Tid/Dato:
19.03.2024
Hvor:
Webinar, Teams
Kategori:
Konsulenter, Virksomheter

Hva er egentlig energiledelse?

Kort og godt, så betyr energiledelse å jobbe med mennesker og teknologi for å få en bedre energiutnyttelse, og fra og med desember 2023 skal alle Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter ha et forenklet energiledelsesystem.

Energi er et av de aller viktigste miljø- og bærekraftsområdene. Dette er et område som gjelder alle virksomheter og som alle kan påvirke. Selv om vi i Norge for det meste bruker fornybar energi, er det både direkte og indirekte store miljøkonsekvenser med energibruk.

På grunn av årtier med lave energipriser og det faktum at man i liten grad forholder seg til energi som fysisk innsatsfaktor, blir det brukt store mengder energi unødig, i tillegg til at vi har store ubenyttede fornybare energikilder som kan tas i bruk.

I dette webinaret vil du få vite mer om hva energiledelse er, og hvordan du med energiledelse kan bidra til vesentlige miljøforbedringer, samtidig som dere oppnår betydelige kostnadsbesparelser.

Tidspunkt: Tirsdag 19. mars klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Målgruppe: Sertifiserte virksomheter, miljøfyrtårnkonsulenter

Meld deg på