Hjelp til utfylling av klima- og miljørapport

Tittel:
Hjelp til utfylling av klima- og miljørapport
Tid/Dato:
14.03.2022
Hvor:
Webinar, Nettbasert
Kategori:
Enkeltvirksomheter (private/kommunale)

Vi hjelper deg med forberedelsene til den årlig klima- og miljørapporten, gjennom en timelang videokonferanse som gir deg nyttige tips og råd om:

  • hvordan fylle ut klima- og miljørapporten
  • hvordan finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
  • hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk
  • informasjon om nye standard indikatorer

Kurset er gratis, men krever påmelding.

Kurssted:
Webinar

Tidspunkt:
14. mars 2022, kl. 14.00-15.00 (nettdeltakelse)

Meld deg på