Flere lyspunkter i et utfordrende år

Året vi legger bak oss har vært et annerledes og spesielt år på mange måter. Pandemien har rammet noen bransjer mer enn andre, og mange har kjent på usikkerhet for fremtiden. Helse og arbeidsplasser har vært truet, og fokuset på bærekraft har for noen måttet nedprioriteres. Samtidig vet vi at det aldri har vært viktigere å jobbe for en grønn omstilling av samfunnet. Klimakrisen er ikke avblåst, og FN rapporterer om et naturmangfold som er sterkt truet. Vi håper og tror likevel at årene som kommer byr på nye muligheter for både folk og bedrifter, og at vi kan ta med oss verdifull lærdom om nytenking og omstilling – noe som blir helt avgjørende for å lykkes.

Stor milepæl

På tross av pandemien har Miljøfyrtårn opplevd vekst. I desember passerte vi 7300 sertifiserte Miljøfyrtårn – og nådde en fantastisk milepæl under ellers alvorlige omstendigheter i samfunnet: Over 1250 nye virksomheter har dermed blitt sertifisert dette året, noe som er et rekordstort antall og en imponerende økning på 30 % sammenlignet med 2019. Dette bekrefter at norske virksomheter ønsker å ta ansvar, og å være en del av løsningen!

Se oversikt over Miljøfyrtårn-virksomheter. 

Stor kundetilfredshet

Vi er utrolig ydmyke og stolte over at så mange fortsetter satsingen på bærekraft og bruker Miljøfyrtårn som et konkret verktøy for å oppnå grønn omstilling. Årets kundeundersøkelse blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser nok en gang at miljøinnsats gir resultater:

  • 77 % opplever i stor eller svært stor grad miljøforbedringer.
  • 50 % opplever i stor eller svært stor grad styrket konkurransekraft.
  • 52 % opplever i stor eller svært stor grad å bidra til grønn omstilling.
  • 64 % opplever i stor eller svært stor grad omdømmeforbedring.
  • 54 % opplever i stor eller svært stor grad økt stolthet blant ansatte.

Store prosjekter på gang

Hverdagen vår er endret, og vi har måttet snu oss raskt for å kunne gjennomføre sertifiseringer og andre aktiviteter på en trygg og forsvarlig måte. Samtidig har vi klart å holde god driv i både den miljøfaglige og digitale utviklingen av Miljøfyrtårn-ordningen. I løpet av året har vi lansert nye og mer relevante kriterier for flere bransjer og jobbet ytterligere med å forbedre vårt styringsverktøy for klima og miljø. Vi står dermed godt rustet til å hjelpe enda flere norske virksomheter med grønn omstilling til neste år. Vi har også mange store og viktige prosjekter på trappene, og gleder oss til å dele flere spennende og innovative løsninger med dere i løpet av 2021.

 

Takk til alle Miljøfyrtårn og samarbeidspartnere for den ekstraordinære innsatsen i 2020. God jul og et bærekraftig godt nytt år fra alle oss i Stiftelsen Miljøfyrtårn! 

#jul