BDO Miljøfyrtårn-sertifisert

BDO-logo som henger på vegg med panter i forgrunnen