Nytt verktøy lansert:

– Vesentlig.no vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere 

Innledere fra lanseringen står oppstilt foran en skjerm.

Grace-Anne Solvang (UN Global Compact Norge), Stine Vintervoll (Miljøfyrtårn), Ann-Kristin Ytreberg (administrerende direktør i Miljøfyrtårn), Rune Røiseland (Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør), Kim N Gabrielli (UN Global Compact Norge), Kenneth Mykland (Miljøfyrtårn), Linn Aas-Hansen Grøtberg (Miljøfyrtårn).

| ,

Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge har denne uka lansert det nye verktøyet Vesentlig.no. Nå kan alle bedrifter gratis og enkelt få oversikt over sin påvirkning. Dette vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere.   

Mange små og mellomstore bedrifter opplever at det er krevende å lykkes i bærekraftig omstilling, og for enkelte kan det virke helt uoverkommelig. Hvor skal man starte? Hva er egentlig vesentlig?  

Selv om de fleste små og mellomstore bedrifter oppgir at de jobber strategisk med bærekraft, så er det kun et lite mindretall som faktisk har gjennomført en vesentlighetsanalyse. Det nye verktøyet Vesentlig.no er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å identifisere og prioritere vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn.  

– Dette er vi stolte av

– Vi trenger de små og mellomstore bedriftene for å nå bærekraftsmålene. I vårt arbeid ser vi at viljen er der, men at det er vanskelig å få oversikt over hvor man skal begynne. I en hektisk hverdag er det ikke alltid tid til å navigere i bærekraftsjungelen, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør for FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge.  

Verktøyet er utviklet av UN Global Compact Norge i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er Norges største miljøsertifiseringsordning. 

– En vesentlighetsanalyse er en god hjelp for å sikre at bærekraftsarbeidet er treffsikkert. Derfor er vi stolte over å ha lansert vesentlig.no, som er et lavterskelverktøy for å hjelpe bedrifter med å få oversikten for videre bærekraftsarbeid, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

Publikum og innledere under lanseringen. Illustrasjonsbilde,

Det var godt oppmøte under lanseringen i Kristiansand 8. mai. Kim Noguera Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge og Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn står på scenen.

– Verktøyet var faktisk hjelpsomt

Roger Vassnes, daglig leder i den lokale bedriften Sögne Home, forteller hvordan han opplever det å møte stadig strengere krav når det gjelder bærekraft.

– Det å drive en liten virksomhet kan føles som å seile blant mange isfjell av nye krav og nå EU-reguleringer. En kan fort tenke at det ikke er et spørsmål om vi treffer et isfjell, men når. Vi prøver å få oversikt, men dette er krevende å sette seg inn i. Vi har dessverre ingen bærekraftekspert hos oss, sier Vassnes fra Sögne Home.

Bedriften har kun fem ansatte, men har lenge vært opptatt av å drive godt bærekraftsarbeid i alle ledd. De har fått muligheten til å teste ut verktøyet vesentlig.no og forteller om gode erfaringer.

– Dette verktøyet ledet oss inn i en fin prosess for å definere hvilke områder som er vesentlig for bærekraft i vår bedrift. Verktøyet var faktisk hjelpsomt, avsluttet han.

Brukervennlig, gratis og bransjeuavhengig 

– Verktøyet vil hjelpe bedrifter å finne ut hvor den har sin største påvirkning, men også hvilke områder utenfra som påvirker bedriften økonomisk, sier Gabrielli. 

Bedriftene vil gjennom analysen få innsikt i hva interessentene rundt bedriften anser som viktig, noe som gir svært nyttig kunnskap. Både UN Global Compact og Stiftelsen Miljøfyrtårn har fått tilbakemeldinger fra næringslivet om viktigheten av et slikt verktøy. 

Det er et uttrykt behov om et lavterskelverktøy. Dette har potensiale til å akselerere det strategiske bærekraftsarbeidet i norske SMBer, sier Ann Kristin Ytreberg, administrerende direktør for Miljøfyrtårn. 

Roger Vassnes, Sögne Home.

Roger Vassnes fra Sögne Home fortalte om bedriftens erfaringer med bærekraftsarbeid og vesentlighetsanalyse.

Sagt om vesentlighet:  

– Alle organisasjoner, alt fra en bedrift til en kommune, påvirker sine omgivelser så det får konsekvenser. Og virksomheters handlinger kommer alltid tilbake til som finansielle konsekvenser. Nå skal vi forholde oss til mange flere variabler i dette bildet, og det må vi ha et forhold til når vi skal kommunisere og rapportere. Da er det godt at vi har vesentlighet, – for du skal ikke snakke om alt, du skal snakke om det som er vesentlig for deg, Andre Tofteland, førstelektor, Universitetet i Agder 

– Vi håper at dette kan gi bedrifter kunnskap om «hva er egentlig bærekraft for min bedrift?» og «hvor skal vi starte?», Grace Anne Solvang, UN Global Compact Norge 

–Vi håper verktøyet vil gjøre virksomhetene enda mer bevisste på prioriteringene sine. Det gjøres jo allerede en form for vesentlighetsvurdering hos alle virksomheter som jobber med bærekraft, men det skjer kanskje ubevisst. Dette verktøyet er laget for små og mellomstore bedrifter, og de fleste av dem har ikke store bærekraftsavdelinger. Vi håper og tror dette verktøyet vil bidra til å gjøre det enklere for disse å jobbe med bærekraft, Stine Vintervoll, Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

– For oss er dette med vesentlighet viktig: Hva har effekt? Hvor skal vi begynne? For oss har det vært viktig å få med verdiene i alt vi gjør, Lars Ivar Olsen fra Gumpen Auto.  

Vi er en liten bedrift, med fem ansatte, som sammen må løse alle oppgaver. Men selv om vi har jobbet mye med bærekraft så har vi dessverre ingen dedikerte ressurser på området. Etter å ha testet verktøyet ble det tydelig for oss at selv om papp og plast og led-lys i Norge er veldig viktig, så er nok leverandørkjeden vår aller viktigst. Vi kjenner våre leverandører godt fra mange års samarbeid, men vi ser også at vi har mer å gå på, spesielt når det gjelder dokumentering av prosesser. Så dette verktøyet var til god hjelp, Roger Vassnes, Sögne Home

FAKTA OM VESENTLIG.NO

Det er ikke alltid like åpenbart for en bedrift hvilke områder som er mest vesentlig når det kommer til bærekraft. For å mer effektivt og strategisk med bærekraft trenger bedriften en analyse over de områdene bedriften påvirker og de som påvirke bedriften tilbake økonomisk.

Vesentlig.no er et gratis, digitalt verktøy som er enkelt å bruke. Resultatet fra analysen vil gi bedriften en matrise som viser på de områdene som er mest vesentlige for den enkelte bedrift. Den vil også vise på hvilke områder interessentene dine mer er de mest vesentlige. Resultatet fra en gjennomført analyse kan brukes for videre strategi og prioritering samt forretningsutvikling innen bedriftens bærekraftsarbeid.

En vesentlighetsanalyse viser virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hvor viktig ulike temaer og områder er for interne og eksterne interessenter. Analysen gir derfor et eksternt blikk på din egen virksomhet gjennom interessentdialogen.

En vesentlighetsanalyse viser nettopp hvilke områder din virksomhet har størst påvirkning på både de økonomiske, klima- og miljømessige og sosiale forholdene i bærekraftig utvikling. Samtidig viser analysen hvilke områder som de i og rundt virksomheten – dine interessenter – synes er mest viktig at din virksomhet jobber med.