Stikkord: Prosjekterende

Nye kriterier til prosjekterende

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifiseringskriterier for prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører).

Målet med de nye kriteriene er å ivareta miljøhensyn i bygg og anlegg, og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i bedrifters miljøledelsessystem.

Bransjekriteriene er utarbeidet i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, med støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Dette blir en liten revolusjon, sier Eirik Wærner i Hjellnes Consult i et intervju på bygg.no. Han har ledet prosjektarbeidet, og håper dette gjør at de prosjekterende blir mer fremoverlente når det gjelder miljøspørsmål.

Prosessen frem til lansering har vært lang men god, med avgjørende støtte fra RIF. Endelig har vi et kriterisett som også omfatter selve tjenesten og produktet som prosjekterende leverer, og ikke bare kontordriften, sier Anne Kristin Peersen, seniorrådgiver i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tydelige og ambisiøse miljømål

De nye sertifiseringskriteriene innebærer følgende:

  • Virksomheten skal dokumentere miljøkompetanse og påvirke oppdragsgiver, slik at det settes ambisiøse miljømål i oppdrag.
  • Miljøriktig prosjektering tidlig i prosessen skal påvirke byggherre til å sette miljømål i oppdragene.
  • Sertifiseringskriteriene skal gjøre virksomheten i stand til å dokumentere et miljøledelsessystem og stille miljøspørsmål på et tidlig stadium.

Ved å måtte dokumentere et miljøledelsessystem som også omfatter tjenesten og produktet de leverer, kan virksomhetene være mer fremoverlente og bidra til at flere prosjekter har tydelige miljømål i fremtidige bygge- og anleggsprosjekter, sier Peersen.

Resertifisering

Ved resertifisering må Miljøfyrtårn-sertifiserte arkitekter og rådgivende ingeniører legge til kriterisettet prosjekterende. Virksomheter som ønsker det kan resertifisere seg tidligere i henhold til de nye kriteriene.

Les mer om nye og justerte bransjekriterier 2017.