Veileder

Vår veileder for sertifisører gir retningslinjer for hvordan etisk atferd, redelighet og integritet danner grunnlaget for oppgaven som sertifisør. Prosessen ved sertifisering og resertifisering beskrives i detalj, og generelle spørsmål knyttet til miljøtema blir berørt.

Sertifiseringsveilederen bygger på sertifisering av standard virksomheter. Ved bruk av spesifikke sertifiseringsmodeller må sertifisøren følge den aktuelle modellbeskrivelsen som ligger på nettsidene til Miljøfyrtårn. Ta kontakt med sertifiseringsmyndigheten (kommunen eller fylkeskommunen) og/eller Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom du har ytterligere spørsmål eller problemstillinger knyttet til sertifiseringen.

Last ned veiledere i PDF: