Veileder

Vår veileder for sertifisører gir retningslinjer for hvordan etisk atferd, redelighet og integritet danner grunnlaget for oppgaven som sertifisør. Prosessen ved sertifisering og resertifisering beskrives i detalj, og generelle spørsmål knyttet til miljøtema blir berørt.

Sertifiseringsveilederen bygger på sertifisering av standard virksomheter. Ved bruk av spesifikke sertifiseringsmodeller må sertifisøren følge den aktuelle modellbeskrivelsen som ligger på nettsidene til Miljøfyrtårn. Ta kontakt med sertifiseringsmyndigheten (kommunen eller fylkeskommunen) og/eller Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom du har ytterligere spørsmål eller problemstillinger knyttet til sertifiseringen.

Last ned veiledere i PDF:

Logomerke for godkjente sertifisører

Godkjente miljøfyrtårnsertifisører som har gjennomført kurs kan benytte seg av logomerket for godkjente sertifisører.

Ved bruk av logomerket på nettsider, sosiale medier, e-post, trykksaker og annonser skal det gå tydelig frem at det er godkjent sertifisør som er avsender, ikke Stiftelsen Miljøfyrtårn. Bruken skal heller ikke hentyde til at det er virksomheten du er ansatt i som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiserte virksomheter skal bruke Miljøfyrtårn-logoen i sin markedsføring.

Logoen skal ikke endres, eller legges til tekst eller bilde.

Ta kontakt med oss ved spørsmål om bruk av logomerket.