Kvalifisering

I Miljøfyrtårn-ordningen utgjør sertifisøren et uvurderlig og essensielt ledd i kjeden som fører frem mot sertifisering.

Sertifisøren opptrer som Miljøfyrtårns ansikt utad overfor virksomheter, og stedlig representant som kontrollerer og bekrefter at virksomhetene som blir sertifisert har oppfylt de faktiske kriterier til sertifisering.

Om du ønsker å bli sertifisør for Miljøfyrtårn-ordningen, kontakt stiftelsens rådgiver og koordinator for sertifisører Arne Ranneberg-Nilsen.