Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – Webinarer

Virksomheten deltar i utgangspunktet på alle moduler, hvis ikke annet er avtalt.

Dato for kurs:

 • Modul 1: 09.11.23 klokken 12:00 – 14:00
 • Modul 2: 16.11.23 klokken 12:00 – 14:00
 • Modul 3: 30.11.23 klokken 12:00 – 14:00
 • Modul 4: 07.12.23 klokken 12:00 – 14:00

Det vil bli gitt konkrete oppgaver som skal arbeides med i bedriften mellom modulene. Det er en forutsetning at bedriften gjennomfører disse oppgavene for å kvalifisere til sertifisering.
Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og e-post ved behov.

Det legges opp til at virksomheten vil være sertifiseringsklar etter gjennomført kurs, forutsatt at man følger progresjonen i kurset.

Pris kroner 10.500 eks. mva.

Prisen inkluderer kurs på fire moduler og opp til 4 timer rådgivning fra kursholder i kursperioden.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. 

Inntil to representanter som er tilknyttet samme sertifikat/virksomhet kan delta uten ekstra kostnad.

Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart må kursdeltager betale 50% av kursavgiften.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om at det ved få påmeldte til kurs vil avtales oppfølging med den enkelte virksomhet, til samme pris.

Hvem passer kurset for?

Alle bransjer er velkommen til å søke kurset. Det passer for alle små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta aktivt miljøansvar og bidra til grønn omstilling.

Kurset passer for enkeltvirksomheter med et velfungerende HMS-system, og som har en dedikert person som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Hvis din bedrift ikke har et velfungerende HMS-system, ta kontakt i god tid før kursstart for veiledning.

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Ved behov blir det satt opp egne bransjespesifikke møter med den enkelte bedrift.

Før kursoppstart ⏬

Før kursoppstart tar kursleder kontakt med den enkelte bedrift for en kartleggingssamtale.

Hensikten med samtalen er å:

 • Sikre at prosessen er forankret
 • Definere deltakere inn i kurset (inkludert stedfortreder)
 • Overordnet identifisere vesentlige miljøaspekter
 • Kartlegge kompetanse og erfaring
MODUL 1 ⏬
 • Bli kjent
 • Miljøledelsesprinsipper og forankring
 • Rolle og forventninger
 • Opplæring i Miljøfyrtårnportalen
MODUL 2 ⏬
 • Vesentlighetsanalyse
 • HMS-policy
 • HMS-mål og -handlingsplan, inkludert styringsverktøyet
MODUL 3 ⏬
 • Innkjøp og leverandører
 • Arbeidsmiljø
 • Transport
 • Energi
 • Avfall og ombruk
 • Naturmangfold og arealbruk
MODUL 4 ⏬
 • Rutine for innrapportering av data
 • Innrapportering av data
 • Samsvarsvurdering
 • Offentliggjøring av informasjon
 • Ledelses gjennomgang
 • Forberedelse til sertifisering
Etter gjennomføring av kurs ⏬

Etter gjennomføring av kurs vil kursholder kvalitetssikre innhold i Miljøkartleggingen med den enkelte bedrift.

Profilbilde av kursholder Magne Beddari

Kursholder

Elin Huseby
48 13 36 24 // elin@kaizenconsult.no

Elin er utdannet ingeniør innen kvalitets- og HMS-ledelse fra Høgskolen på Vestlandet. Hun har bred erfaring som spenner over olje- og gassbransjen, produksjon, bygg- og anleggssektoren, samt den kommunale sektoren. Elin er daglig leder og gründer av Kaizen Consult AS som leverer kurs og konsulenttjenester innen HMS, lean, ytre miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Elin er også sertifisert risk manager (QMCe), revisjonsleder (QLA) og godkjent Miljøfyrtårnkonsulent.

Som en erfaren kursholder tilbyr Elin jevnlig kurs, blant annet HMS-kurs for ledere og verneombudskurs. Hun brenner for kontinuerlig forbedring, standardisering og involvering.

Ved spørsmål kan du ringe 48133624 eller sende en epost til elin@kaizenconsult.no