Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer – webinarer

Kursen består av et individuelt oppstartsmøte og fire fellesmøter (webinarer) på MS Teams. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av ca. to til tre måneder.

Fellessamlingene avholdes på følgende tidspunkter:

 • Tirsdag 14. februar kl. 8:00–10:00
 • Tirsdag 28. februar kl. 8:00–10:00
 • Tirsdag 14. mars kl. 8:00–10:00
 • Tirsdag 28. mars kl. 8:00–10:00

Nøyaktig tidspunkt for sertifisering er individuelt for hver virksomhet.

Kursholder tar forbehold om kansellering.

Pris: kr 9500 eks.mva.

Prisen inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, fire webinarer og rådgivning per e-post eller nettmøte i 3 måneder etter individuelt oppstartsmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen omtrent 3 måneder så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp kan egen prisavtale gjøres.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle slags små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. 

Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Program og fremdrift

Oppstartsmøte 1 til 1⏬
 • Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
 • Om virksomheten din
 • Innledende spørsmål
 • Bransjekriteriesett
 • Ressurser som kreves: personer, tid
 • Dine spørsmål
 • Deltakelse ja/nei

 

Dette får du rett etterpå:

 • Ordrebekreftelse og faktura
 • Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
 • Tilgangskode (MS Teams) for å delta i webinarere

 

Dine oppgaver til webinar 1:

 • Basedata i Miljøfyrtårnportalen
 • Miljøansvarlig, miljøgruppe, ledelse
 • Planlegg ressurser
WEBINAR 1 ⏬
 • Introduksjon
 • Oversikt Miljøfyrtårn
 • Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
 • Miljøkartlegging
 • Forankringskriterier
 • Styrekriterier og nyttige verktøy


  Ca. 2 timer

 

Dine oppgaver til webinar 02

 • Detaljer for din virksomhet i Miljøfyrtårn-portalen
 • Administrer tilganger
 • Start med Miljøkartlegging
 • 1 uke

 

Individuelle råd til webinar 02

 • Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
 • 1 uke
WEBINAR 2 ⏬
 • Oppgaver/repetisjon
 • Finn sertifisør
 • Offentliggjøringskriterier og innrapportering
 • Temavise kriterier
 • Spesifikke bransjekriterier

Ca. 90 min. + 30 min. (bransje)

 

Individuelle råd til webinar 03

 • Fortsett med Miljøkartlegging
 • 1 uke

Du får fra Stefan til webinar 03

 • Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
 • 1 uke
WEBINAR 3 ⏬
 • Oppgaver/repetisjon
 • Temavise kriterier (fortsettelse)
 • Innrapportering (fortsettelse)
 • Spesifikke bransjekriterier

Ca. 90 min. + 30 min. (bransje)

 

Dine oppgaver til webinar 04

 • Fortsett med Miljøkartlegging
 • 1 uke

 

Individuelle råd til webinar 04

 • Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
 • 1 uke
WEBINAR 4 ⏬
 • Oppgaver/repetisjon
 • Forberedelse til sertifiseringen
 • Sammendrag

Ca. 90 min. 

 

Dine oppgaver til sertifiseringen

 • Ferdigstill Miljøkartlegging

 

Individuelle råd til sertifiseringen

 • Tilbakemelding
 • Individuell klargjøring for sertifisering ved behov og etter avtale

 

Sertifiseringen

Etter avtale med sertifisøren

Profilbilde av konsulent og kursholder Stefan Urke

Kursholder

Hans Stefan Urke

94 89 19 80 // stefan(a)urke.eco // https://miljofyrtarn.urke.eco/

Hans Stefan Urke er Miljøfyrtårn-internrådgiver og kommunekoordinator i Kristiansand, i tillegg til sin rolle som kursholder og konsulent. Han er siviløkonom og Business Sustsainability Manager – med masse erfaring innen ledelse og ledelsecoaching. Hans motivasjon er å gjøre den grønne omstillingen i næringslivet både rask, gøy og lønnsom.

Kontakt kursholder ved spørsmål.