innendørs treningssenter

– Miljøtiltak er som trening: målrettet innsats gir resultater! 

Treningskjeden EVO har ikke bare tatt et aktivt grep i kampen mot antidoping og kroppspress; nå har den proaktive aktøren også tatt grep om miljøet – som første Miljøfyrtårn-sertifiserte kjede i bransjen! 

Portrett Morten Hellevang
Administrerende direktør i EVO, Morten Hellevang

– Vi i EVO er opptatt av å ta samfunnsansvar. Det ligger i vårt DNA. Derfor er vi veldig stolte over å være den første større kjeden i Norge som nå er Miljøfyrtårn, fastslår administrerende direktør i EVO, Morten Hellevang.

Krevende men nødvendig 

Den fortvoksende kjeden er nettopp i mål med å sertifisere alle sine 40 sentre rundt om i NorgeVed hjelp av Miljøfyrtårns hovedkontormodell kunne en del av sertifiseringsarbeidet gjøres sentralt. Devar likevel en arbeidskrevende prosess å Miljøfyrtårn-sertifisere hele kjeden, men helt nødvendig, og svært nyttig, ifølge Hellevang.  

– Vi har fått god oppfølging underveis i arbeidet, og det har gjort at vi har kommet i mål på fastsatt tid. Miljøfyrtårn-ordningen dannet et rammeverk som gjorde at vi både måtte kartlegge status i dag, og samtidig stille krav til konkrete forbedringer. På denne måten oppnådde vi å bli mer bevisste, og vi tvinges til å jobbe kontinuerlig med å bli bedre. 

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, roser treningskjedens engasjement og handlekraft:  

– Vi trenger foregangsaktører som EVO, som viser vei til en renere, sunnere og mer bærekraftig bransjePå samme måte som de har tatt standpunkt til doping og kroppspress, viser de nå at de mener alvor når det gjelder klima og miljø, og de tar aktivt grep for å møte morgendagens krav. De har nå alle forutsetninger for å lykkes med grønn omstilling! 

Viktig for forbrukerne

Både EVO og deres medlemmer har tatt et aktivt valg om å trene for å takle hverdagens utfordringer. De vet av erfaring at det å begynne med små endringer, kan på sikt føre til store forandringer. 

– Miljøtiltak er som trening: målrettet innsats gir resultater! Ved at vi i EVO kan gjøre litt og litt hver dag for å redusere de negative miljøeffektene våre, vil forhåpentligvis gi oss lønnsomme resultater på sikt. Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjør at vi blir enda mer bevisste rundt bærekraft, og det har stor betydning internt for hvordan vi prioriterer. Vi tror også bærekraft vil bli enda viktigere for forbrukere etter hvertNoen vil nok foretrekke oss fremfor andre, nettopp fordi vi har tatt et klart standpunkt og forpliktet oss til å jobbe aktivt med å bli bedre de kommende årene. Vi har lært mye underveis, og blitt langt mer bevisste på vårt forbedringspotensial. 

innendørs treningssenter
Hos EVO trener man i økovennlige, rene og moderne lokaler. FOTO: EVO

Brukte koronatiden til sertifisering 

For EVO og resten av treningssenterbransjen førte koronapandemiens utbrudd til en helt ekstraordinær situasjon, med full nedstengning etter få timers varsel fra myndigheteneHeldigvis for EVO var de godt i gang med sertifiseringsarbeidet.  

– Når det verste sjokket rundt nedstengningen hadde lagt seg, fant vi tid og rom for å arbeide aktivt med å komme i mål. Parallelt arbeidet vi med smittevernreglene sammen med resten av bransjen, slik at vi skulle være godt rustet den dagen vi fikk åpne igjen. Korona har gjort at det har vært litt lettere å allokere tid til arbeidet. 

Men det å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er viktig helt uavhengig av pandemien, påpeker Hellevang avslutningsvis: 

 – Vi oppfordrer alle andre kjeder innen vår bransje til å gjøre denne jobben! 

FOTO: EVO

 

 

 

Folkehelse, Hovedkontor, korona, Trening, Treningssenter