Stikkord: korona

innendørs treningssenter

– Miljøtiltak er som trening: målrettet innsats gir resultater! 

Treningskjeden EVO har ikke bare tatt et aktivt grep i kampen mot antidoping og kroppspress; nå har den proaktive aktøren også tatt grep om miljøet – som første Miljøfyrtårn-sertifiserte kjede i bransjen! 

Portrett Morten Hellevang
Administrerende direktør i EVO, Morten Hellevang

– Vi i EVO er opptatt av å ta samfunnsansvar. Det ligger i vårt DNA. Derfor er vi veldig stolte over å være den første større kjeden i Norge som nå er Miljøfyrtårn, fastslår administrerende direktør i EVO, Morten Hellevang.

Krevende men nødvendig 

Den fortvoksende kjeden er nettopp i mål med å sertifisere alle sine 40 sentre rundt om i NorgeVed hjelp av Miljøfyrtårns hovedkontormodell kunne en del av sertifiseringsarbeidet gjøres sentralt. Devar likevel en arbeidskrevende prosess å Miljøfyrtårn-sertifisere hele kjeden, men helt nødvendig, og svært nyttig, ifølge Hellevang.  

– Vi har fått god oppfølging underveis i arbeidet, og det har gjort at vi har kommet i mål på fastsatt tid. Miljøfyrtårn-ordningen dannet et rammeverk som gjorde at vi både måtte kartlegge status i dag, og samtidig stille krav til konkrete forbedringer. På denne måten oppnådde vi å bli mer bevisste, og vi tvinges til å jobbe kontinuerlig med å bli bedre. 

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, roser treningskjedens engasjement og handlekraft:  

– Vi trenger foregangsaktører som EVO, som viser vei til en renere, sunnere og mer bærekraftig bransjePå samme måte som de har tatt standpunkt til doping og kroppspress, viser de nå at de mener alvor når det gjelder klima og miljø, og de tar aktivt grep for å møte morgendagens krav. De har nå alle forutsetninger for å lykkes med grønn omstilling! 

Viktig for forbrukerne

Både EVO og deres medlemmer har tatt et aktivt valg om å trene for å takle hverdagens utfordringer. De vet av erfaring at det å begynne med små endringer, kan på sikt føre til store forandringer. 

– Miljøtiltak er som trening: målrettet innsats gir resultater! Ved at vi i EVO kan gjøre litt og litt hver dag for å redusere de negative miljøeffektene våre, vil forhåpentligvis gi oss lønnsomme resultater på sikt. Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjør at vi blir enda mer bevisste rundt bærekraft, og det har stor betydning internt for hvordan vi prioriterer. Vi tror også bærekraft vil bli enda viktigere for forbrukere etter hvertNoen vil nok foretrekke oss fremfor andre, nettopp fordi vi har tatt et klart standpunkt og forpliktet oss til å jobbe aktivt med å bli bedre de kommende årene. Vi har lært mye underveis, og blitt langt mer bevisste på vårt forbedringspotensial. 

innendørs treningssenter
Hos EVO trener man i økovennlige, rene og moderne lokaler. FOTO: EVO

Brukte koronatiden til sertifisering 

For EVO og resten av treningssenterbransjen førte koronapandemiens utbrudd til en helt ekstraordinær situasjon, med full nedstengning etter få timers varsel fra myndigheteneHeldigvis for EVO var de godt i gang med sertifiseringsarbeidet.  

– Når det verste sjokket rundt nedstengningen hadde lagt seg, fant vi tid og rom for å arbeide aktivt med å komme i mål. Parallelt arbeidet vi med smittevernreglene sammen med resten av bransjen, slik at vi skulle være godt rustet den dagen vi fikk åpne igjen. Korona har gjort at det har vært litt lettere å allokere tid til arbeidet. 

Men det å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er viktig helt uavhengig av pandemien, påpeker Hellevang avslutningsvis: 

 – Vi oppfordrer alle andre kjeder innen vår bransje til å gjøre denne jobben! 

FOTO: EVO

 

 

 

Rekordmange bedrifter blir Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn-leder, Ann-Kristin Ytreberg, er positivt overrasket over at Miljøfyrtårn opplever rekordvekst, på tross av koronasituasjonen: – Det er over all forventning!
Portrett Ann-Kristin Ytreberg

Ifølge Ytreberg kan det virke som mange bruke dagens situasjon til å øke sin grønne konkurransekraft. 

  Aldri før har så mange bedrifter satset på bærekraft. Det er et svært smart greppåpeker hun. 

 – Selv om det har vært en tøff vår for mange virksomheter, og mye fortsatt er usikkert på grunn av koronapandemien, mener vi nå er tiden for å tenke langsiktig, til å få fart på den grønne omstillingen, og til å ta steget mot en lønnsom og bærekraftig fremtid. Mange ser ut til å mene det sammeetter alle nye Miljøfyrtårn-sertifikatene å dømme. 

Ytreberg viser til følgende resultater så langt i år (per august 2020):

  • 568 bedrifter har blitt sertifisert (det tilsvarer en økning på 14 % fra fjoråret). 
  • 996 nye virksomheter har startet prosessen mot  sertifisering (det tilsvarer en økning på 22 % fra fjoråret). 
  • Totalt er det nå godt over 6800 gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater i Norge!

Slik blir du sertifisert som Miljøfyrtårn.  

Hvorfor Miljøfyrtårn? 

Årsaken til den gledeligegrønne tendensen er at Miljøfyrtårn gir miljøeffekter og styrker konkurransekraften. Gjennom helt konkrete verktøy for å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft, får man gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, i tillegg til å oppnå mange lønnsomme fordeler. 

Miljøfyrtårns kundeundersøkelse blant private virksomheter viser at: 

  • 81 % opplever i stor eller svært stor grad miljøforbedringer. 
  • 45 % opplever i stor eller svært stor grad styrket konkurransekraft. 
  • 57 % opplever i stor eller svært stor grad å bidra til grønn omstilling. 
  • 64 % opplever i stor eller svært stor grad omdømmeforbedring. 
  • 55 % opplever i stor eller svært stor grad økt stolthet blant ansatte. 
  • 95 % av nye Miljøfyrtårn-virksomheter vil anbefale andre å bli sertifisert. 

Les mer om fordelene med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

– Vi er ydmyke og stolte over at så mange bruker Miljøfyrtårn som et konkret verktøy for å oppnå grønn omstilling. Den høye aktiviteten viser at markedet i stadig større grad etterspør miljøansvar der man handler varer og tjenester. Det viser også at norske virksomheter ønsker å ta ansvar, og være en del av løsningen, sier Ytreberg.  

Les om Miljøfyrtårn-virksomheter som lykkes med bærekraft. 

Heldigitale løsninger 

Virksomheter kan nå bli sertifisert via 100 % nettbaserte kurs eller digital rådgivning. Det betyr at hele prosessen med å implementere miljøledelse kan igangsettes trygt og effektiv fra eget kontor eller der det måtte passe. Man blir guidet gjennom prosessen steg for steg, og får tilgang til digitale styringsverktøy som hjelper virksomheten med å planlegge og iverksette lønnsomme miljøforbedringer.

 

 

 

Profilbilde av Miljøfyrtårn-leder, Ann-Kristin Ytreberg

– Klimakrisen vil kreve større omstilling enn koronakrisen. Ikke vent med bærekraft!

Miljøfyrtårn-leder, Ann-Kristin Ytreberg, mener klima og miljøutfordringene vil kreve enda større omstilling av norske bedrifter enn det koronakrisen gjør. Derfor er det avgjørende at alt det gode bærekraftsarbeidet som har startet i norske bedrifter ikke legges på is.

Heldigvis er det positive tendenser den siste tiden, i følge Ytreberg:

Vi ser at det aldri har vært så mange bedrifter som satser på Miljøfyrtårn-sertifisering, og at det er mange som bruker dagen situasjon til å øke sin grønne konkurransekraft.

Hun viser til at det nå i år er nesten 250 bedrifter som har blitt sertifisert, noe som er en økning på 17 % fra fjoråret. Årsaken er at Miljøfyrtårn er konkret, det gir miljøeffekter og det styrker konkurransekraften. Les mer om fordelene med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Ikke vent

I stedet for å sette bærekraft på vent, har mange bedrifter nå en god anledning til å tenke enda mer langsiktig og til å få fart på den grønne omstillingen, med nye og mer bærekraftige løsninger. Det dreier seg ikke bare om ressurs- og naturforvaltning, men å sikre alle ledd i verdikjeden, hindre forurensning og forsøpling, redusere egne utslipp, sirkulærøkonomi og produkt- og tjenesteinnovasjon. Miljøfyrtårn gir bedrifter veiledning og konkrete verktøy for å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft, og dermed gode forutsetninger for bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Alle bedrifter kan bidra og spille en viktig rolle, sier Ytreberg.

Les om Miljøfyrtårn-virksomheter som lykkes med bærekraft. 

Heldigitale løsninger

Som følge av koronasituasjonen har Miljøfyrtårn sørget for at virksomheter nå kan bli sertifisert via 100 % nettbaserte kurs eller digital rådgivning. Det betyr at hele prosessen med å implementere miljøledelse kan igangsettes trygt og effektiv fra eget kontor eller der det måtte passe. Man blir guidet gjennom prosessen steg for steg, og får tilgang til digitale styringsverktøy som hjelper virksomheten med å planlegge og iverksette lønnsomme miljøforbedringer.

Slik kommer du i gang med sertifisering.