Workshop med Hans Stefan Urke – Forankring av klima- og miljøledelse

Tittel:
Workshop med Hans Stefan Urke – Forankring av klima- og miljøledelse
Tid/Dato:
16.08.2024
Hvor:
Teams, Nettbasert
Kategori:
Alle typer virksomheter, Kommune og fylkekommuner

Ønsker du å lære mer om forankring av klima- og miljøledelse i din organisasjon?

Forankring av klima- og miljøledelse er essensielt for å styrke klima- og miljøledelse i virksomheten. Gjennom denne workshopen vil deltakerne kunne styrke sin kompetanse på områder som telling av utslipp, håndtering av motstand og nummenhet, samt integrasjon av gjennomgående klima- og miljømål.

Innhold og omfang:

  • Du vil lære å telle utslipp som vi teller penger, og hvordan dette kan hjelpe din virksomhet til å oppnå lønnsomme energi- og miljøgevinster.
  • Du får innsikt i hvordan endringsledelse (systemer, prosesser, mennesker) kan håndteres effektivt for å drive miljøstyring.
  • Milepæl managementpresentasjon og organisatoriske mellomnivåer vil bli dekket for å gi en helhetlig forståelse av miljøledelse.
  • Du vil lære hvordan du kan bruke klima-kommunikasjon, resultater, statistikk og klimaregnskap i ditt arbeid.
  • Workshopen inkluderer diskusjonsoppgaver der deltakerne kan dele erfaringer og finne løsninger på miljørelaterte problemstillinger.
  • Kurset består av en samling á 2,5 timer.

Kurssted: Online via Teams

Tidspunkt: 16. august 2024, 08:30 – 11:00

Pris: 2.000,- NOK per virksomhet, med plass til opptil 20 deltakere for å sikre en interaktiv og personlig opplæringserfaring.

Anbefalte forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.

Frist for påmelding: 9. august 2024

Moderator: Hans Stefan Urke – Årets Miljøfyrtårnkonsulent 2024

Han kombinerer bred managementbakgrunn med tiår med erfaring i å lede spennende, interaktive workshops og treninger med fokus på digitale formater. Han står bl.a. bak den vellykket oppbyggingen av et gjennomgående klima- og miljøstyringssystem i Kristiansand kommune (> 9000 ansatte, 158 Miljøfyrtårn-enheter).

Årets Miljøfyrtårnkonsulent 2024 | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Miljøfyrtårn-sertifisering – URKE

Bærekraftledelse – URKE

Spørsmål og kontaktinformasjon: For ytterligere spørsmål angående workshopen, kontakt Hans Stefan Urke på e-post: stefan@urke.eco.

Meld deg på