Klima- og miljørapport

Oslo kommune

Vårt digitale verktøy for miljøoppfølging gir deg en god grafisk oversikt som måler effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan sette nye miljømål, forbedre dine miljøprestasjoner – og skape lønnsomme resultater.

Alle sertifiserte virksomheter skal gjøre opp status for sitt miljøarbeid ved å fylle ut den årlige klima- og miljørapporten. Det hjelper deg å måle effekten av dine miljøtiltak, slik at du kan bevisstgjøre ledelse og ansatte om virksomhetens miljøbelastning, og sette nye mål. Du kan også sammenligne dine resultater med andre virksomheter i samme bransje, og bruke resultatene til å synliggjøre dine miljøprestasjoner for kunder og omgivelser. 

Klima- og miljørapporten er en årsrapport for ditt miljøarbeid, og en plan for hvordan miljøarbeidet kan bli enda bedre!

Hjelp til rapportering

  • Nanolearning – steg for steg hvorfor det er viktig å levere klima- og miljørapporten, og hvordan du kan komme i gang. 
  • Meld deg på et av våre webinarer i miljørapportering.


Ofte stilte spørsmål

Hva er nytt i klima- og miljørapporten i år?

  • Enkelte indikatorer er nå frivillig å fylle ut.
  • Enkelte indikatorerer er fjernet.
  • Miljøpolitikk er lagt til som nytt punkt.
  • Flere valgmuligheter under transport og energi gir et bedre klimaregnskap.
  • Utslipp knyttet til restavfall inkluderes nå i klimaregnskapet.
  • Fra nå av krever vi at klima- og miljørapporten gjøres tilgjengelig for allmennheten, enten via egen nettside eller på forespørsel.

Må vi levere klima- og miljørapport?

Ja, det er et kriterium i «felles kriterier» og gjelder alle virksomheter. Årlig skal alle sertifiserte virksomheter levere klima- og miljørapport for fjoråret innen 1.april. Dette blir kontrollert av sertifisøren ved førstegangssertifisering og ved den 3-årige resertifiseringen.

Når er fristen for innlevering av klima- og miljørapporten?

Vi tar imot miljørapporter fortløpende.

Vi blir sertifisert i 2017. Må vi likevel levere klima- og miljørapport for 2016?

Ja,” Felles kriterier” forutsetter at det er utarbeides en klima- og miljørapport ved førstegangs sertifisering. Dere gjør lurt i å støtte dere på konsulenten i dette arbeidet.

Vi er leietakere, og har ikke tilgjengelige energi- og/eller avfallstall. Skal vi fremdeles levere rapport?
Ja, lever det dere kan. Dersom tallene ikke er tilgjengelige, må dere skrive i handlingsplanen hva dere vil gjøre for å skaffe til veie nødvendig informasjon innen neste år. Alle energi- og avfallstall skal være på plass innen resertifiseringen.

Vi har spørsmål angående miljørapporten. Hvem henvender vi oss til?

Faglige henvendelser sendes til konsulenten og/eller kommunen. For andre henvendelser kan du ta kontakt med oss her.