Dame som peker på graf på skjerm Dame som peker på graf på skjerm

Hvilken miljøgevinst er det å sertifisere virksomheter som ikke selger fysiske produkter?

Når det snakkes om hvilke virksomheter som bør ta grep i det grønne skiftet, blir ofte virksomheter som leverer fysiske produkter satt i fokus. Produksjon, materialvalg, distribusjon og emballasje blir hyppig nevnt – og dette er alle viktige faktorer for å nå klimamålene.

Er det egentlig en miljøgevinst å miljøsertifisere en kontorbedrift som ikke har store direkte utslipp eller arbeidsprosesser med stort klimaavtrykk? Daglig leder i Miljøfyrtårn mener at svaret er ja:

– Når du produserer noe, blir det mer åpenbart hvor du kan kutte klimagassutslippene til virksomheten. Men vi mener alle har mye de kan forbedre seg på, også om de er en kontorbedrift som ikke selger fysiske varer. Alle har påvirkningskraft gjennom vaner, krav til leverandører og gjennom sine innkjøp, forteller Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

 

Alle virksomheter kjøper inn varer og tjenester og det ligger mange miljøvalg i innkjøp. Miljøfyrtårn mener det er viktig å velge grønne leverandører når det skal handles for eksempel kontorrekvisita, firmabil eller møbler. Det er også viktig å være bevisst i valg av rengjøringsfirma, strømleverandør og banktjenester.  På et kontor kan man som oftest forbedre  strømvaner, kutte matsvinn i kantinen og kildesortere. Virksomheten kan også påvirke de ansatte til å ta mer miljøvennlige valg, ved å tilrettelegge for sykling til jobb, tilby kurs og erstatte unødvendige flyreiser med videokonferanser.

IT-utstyr og digitalt fotavtrykk

 

De aller fleste kontorer har IT-utstyr som PC, skjermer og mobiler. Og ofte er det helt nødvendig å disponere moderne utstyr, slik at de ansatte kan være både effektive og oppdaterte. Koronapandemien er en påminner på nettopp dette, hvor en hele verden raskt måtte snu seg rundt, med hjemmekontor og digitale møter. Det mange kanskje ikke er klar over er at det går an å lease disse IT-produktene, som er mer miljøvennlig, og ofte også rimeligere.

Selv om det er viktig å disponere moderne utstyr, betyr ikke det at ansatte til enhver tid må ha de nyeste PC- eller mobilmodellene. Vi vet det skjer en miljøbelastning i for eksempel produksjonsfasen til en mobiltelefon, så om en knapp slutter å fungere eller en skjerm blir knust, vil det i de fleste tilfeller være mer miljøvennlig å reparere mobilen enn å kjøpe ny. Om dere først skal anskaffe nye mobiler, kan de gamle selges på Finn.no eller returneres tilbake til mobilleverandøren.

Et annet miljøproblem er vårt såkalte «digitale klimaavtrykk». De siste årene har flere pekt på hvilket klimaavtrykk digitale aktiviteter som e-post, skylagring, strømmetjenester og generelt internettbruk har. Dette er problemstillinger vi ikke vet eksakt fasit på, men vi vet at det som blir lagret på servere bruker strøm. Og jo mer data vi bruker på internett, jo større blir energiforbruket. Det er en påminnelse om å tenke oss om før vi legger ut tunge filmer, eller bygger nettsider med tungt datainnhold, forteller Ann-Kristin Ytreberg i Miljøfyrtårn.

Ifølge forskning.no slipper internett samlet sett ut like mye CO2 som flytrafikken.

Vil gå foran

Lindorff er blant virksomhetene som har Miljøfyrtårn-sertifisert seg til tross for at de ikke selger fysiske varer eller har noen form for fysisk produksjon.

– Å bli et Miljøfyrtårn er en viktig del av vår bærekraftstrategi. Det har gitt oss et systematisk verktøy for oversikt, sette mål og måle progresjonen vår på klima og miljøtiltakene våre, Camilla Gulsett, bærekrafsansvarlig i Lindorff.

 

Camilla Gulsett, bærekrafsansvarlig i Lindorff
Camilla Gulsett, bærekrafsansvarlig i Lindorff.

 

–Vi sertifiserte oss fordi vi ville være med og dra lasset, og bruke vår påvirkningskraft ved for eksempel innkjøp. Vi har lagt til klima og miljøhensyn i innkjøpspolicyen, slik at dette blir et naturlig beslutningsgrunnlag når vi skal velge leverandør, forteller Gulsett videre.

Norges største inkassobyrå har flere synspunkter om hva de kan bidra med i det grønne skiftet.

– Vi vil bruke innkjøpskraften vår som et aktivt virkemiddel både fordi vi sikrer at vi kjøper bedre varer og tjenester, men også for å inspirere leverandørene til å sertifisere seg og sine produkter/tjenester. Det kan være alt fra valg av miljøsertifisert renholds firma, til hvilken kaffe vi har på kontoret, til hvilket papir vi bruker i brevutsendelser, IT-utstyr, kantine og matinnkjøp.

Bruk påvirkningskraften   

Som det ble nevnt lenger opp i denne saken, har også kontorbedrifter en miljømessig påvirkningskraft. Dette gjelder ikke bare i egen drift og gjennom valg av leverandører og innkjøp, men også gjennom tjenestene de leverer og arbeidet de gjør.

En kontorbedrift kan være et reisebyrå som har mulighet til å påvirker kundene til å velge miljøvennlige transportalternativer, eller et kommunikasjonsbyrå som kan påvirke kunder gjennom å gi råd om hvordan man kan bygge omdømme gjennom å satse på bærekraft. Konsulentselskaper bør bygge opp rådgivningskompetanse på bærekraft og ansvarlighet, og på den måten bidrar til grønn omstilling – og regnskapsfirmaer har mulighet til å gi råd på ansvarlig forvaltning av kapital.

– Uansett bransje eller aktivitet bør alle virksomheter ha et bevisst forhold til hvilke muligheter som ligger i bærekraftspåvirkning og kunderådgivning. Det kan ofte vise seg å være lønnsomt. Kunder stiller nemlig stadig større miljøkrav og er opptatt av sitt eget klimaavtrykk, sier Ytreberg.

Miljøfyrtårn har tidligere skrevet om hvordan virksomheter kan unngå grønnvasking. Det er viktig å understreke at dersom for eksempel kommunikasjonsbyråer, som nevnt i eksempelet over, skal gi råd til hvordan virksomheter kan bygge omdømme gjennom å satse på bærekraft, så er «gjennom å satse på bærekraft» nøkkelen. Her er det viktig å være ærlig og etterrettelig, og unngå å tåkelegge eller bruke store ord som ikke kan dokumenteres.

 


Interessert i å bli et Miljøfyrtårn?