Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

Nytt styre i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Are Tomasgard fra LO er ny styreleder i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Nytt styre ble konstituert torsdag 11. februar.

Les mer …

Miljø er god økonomi for BAMA

BAMA opplevde etterspørsel etter miljøsertifisering i markedet, særlig i offentlige anbud. De ser klare synergier mellom kostnader, miljø og kvalitet, og sertifiserer hele kjeden som Miljøfyrtårn.

Les mer …

Sørvestbanen, en genistrek!

"CO2-utslippene fra en togreise er 1/6 av det en flyreise slipper ut. Denne sjettedelen teller. Når vi velger rett, gir valgene våre til sammen god klimaeffekt». 

Les mer …

Gjennom det grønne nåløyet

Eiker begravelsesbyrå fikk nylig sitt Miljøfyrtårn-diplom. De er stolte av kvalitetsstempelet dette gir bedriften. 

Les mer …