ENKELTKRITERIER OG JUSTERINGER 2023

Flere bransjer

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller flyttet i løpet av første og andre kvartal 2023. 

Justeringer

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet, ID 1373:

Kriterieteksten er ny: Energiforbruket skal minimum registreres månedlig.

Krav fra kriterieteksten om at energiforbruk skal registreres i kirkebyggdatabasen er fjernet. Dokumentasjonskrav er uendret.


Avfall og ombruk:
Flere bransjer har oppdaterte kriterier iht. nye kildesorteringskrav i avfallsforskriften

  • ID 40
  • ID 577
  • ID 1064
  • ID 1066
  • ID 1165
  • ID 1565
  • ID 1732
  • ID 1835
  • ID 2049

Følgende kriterium er justert iht. avfallsforskriften og fått tydeligere veiledning:

  • ID 991

Avpublisering

Bibliotek: ID 906 og ID 907 omformuleres og flyttes til idébanken.