ENKELTKRITERIER OG JUSTERINGER 2023/2024

Flere bransjer 2024

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller lansert i løpet av første og andre kvartal 2024. 

Justeringer

Kriterium 2230 (Transport i oppdrag): 

Kriteriet er lagt til på bransjene Hjemmebaserte tjenester, Catering og storkjøkken og Gjenvinningsbedrift). Følgende transportkriterier avpubliseres og erstattes av kriterium 2230: 

 • Kriterium 353 (Catering og storkjøkken)
 • Kriterium 1434 (Hjemmebaserte tjenester)

Kriterium 2128 (Transport for vareeiere):

Kriterietekst, veiledning og dokumentasjonskrav er oppdatert. Kriteriet har vært knyttet til kriteriesettene Handel og Næringsmiddelindustri, men er nå lagt til på følgende bransjer:

Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Betongvareindustri, Plastindustri, Gartneri og planteskole, Stoppmøbelindustri, Galvanisk industri, Scenekunst, Kjøpesenter og Laboratorier.


Kriterium 2020 (Handel, Bilpleie, Frisør, Dyrepensjonat):

Kriterietekst og veiledning er blitt justert for å gjøre omfanget og bakgrunnen tydeligere. Dokumentasjonskrav er uendret. 


Avpublisering

Avpublisering av flere bransjetilpassede transportkriterier.
Følgende transportkriterier avpubliseres fordi de ivaretas av nytt felleskriterium 2247 som ble publisert desember 2023:
 

 • Kriterium 568 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 569 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 643 (Enkle overnattingssteder, Hotell m/frokost)
 • Kriterium 1131 (Idrettslag, Organisasjon)
 • Kriterium 1132 (Idrettslag, Organisasjon)
 • Kriterium 1250 (Grønne arrangement)
 • Kriterium 1830 (Grønne arrangement, Grønne konferanser)
 • Kriterium 1831 (Grønne arrangement, Grønne konferanser) 
 • Kriterium 2099 (Aktivitetsbasert reiseliv)
 • Kriterium 2101 (Aktivitetsbasert reiseliv)
 • Kriterium 2117 (Scenekunst)

Avpublisering av energikriterier som erstattes av nytt energikriterium:

Følgende energikriterier avpubliseres fordi de erstattes av nytt energikriterium som ble lansert 17. februar 2024. 

 • Kriterium 2059  (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2060 (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2061 (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2149 (Gartneri og planteskole)
 • Kriterium 886 (Trebearbeidende industri, Gjenvinningsbedrift)
 • Kriterium 162 (Vaskeri og renseri)
 • Kriterium 564 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 2143 (Næringsmiddelindustri)
Nytt kriterium

Nytt kriterium 2251: Energiledelse i energikrevende bransjer: 

Kriteriet ble lansert 17. februar 2024 og er en påbygning til kriterium 2248 i felleskriterier, privat og statlig.

Kriteriet er lagt på følgende bransjer:

 • Badeanlegg og bassengbad  
 • Betongvareindustri  
 • Dyrepark og besøksgård  
 • Eiendom  
 • Galvanisk industri  
 • Glassbearbeidende industri  
 • Havner  
 • Kjøpesenter  
 • Næringsmiddelindustri  
 • Laboratorier  
 • Mekanisk verksted  
 • Plastindustri  
 • Stoppmøbelindustri  
 • Trebearbeidende industri  
 • Vaskeri og renseri 

Flere bransjer 2023

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller flyttet i løpet av første og andre kvartal 2023. 

Justeringer

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet, ID 1373:

Kriterieteksten er ny: Energiforbruket skal minimum registreres månedlig.

Krav fra kriterieteksten om at energiforbruk skal registreres i kirkebyggdatabasen er fjernet. Dokumentasjonskrav er uendret.


Avfall og ombruk:
Flere bransjer har oppdaterte kriterier iht. nye kildesorteringskrav i avfallsforskriften

 • ID 40
 • ID 577
 • ID 1064
 • ID 1066
 • ID 1165
 • ID 1565
 • ID 1732
 • ID 1835
 • ID 2049

Følgende kriterium er justert iht. avfallsforskriften og fått tydeligere veiledning:

 • ID 991

Avpublisering

Bibliotek: ID 906 og ID 907 omformuleres og flyttes til idébanken.