ENKELTKRITERIER OG JUSTERINGER 2023/2024

Flere bransjer 2024

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller lansert i løpet av første og andre kvartal 2024. 

Justeringer

Kriterium 2230 (transport i oppdrag): 

Kriteriet er lagt til på bransjene Hjemmebaserte tjenester, Catering og storkjøkken og Gjenvinningsbedrift). Følgende transportkriterier avpubliseres og erstattes av kriterium 2230: 

 • Kriterium 353 (Catering og storkjøkken)
 • Kriterium 1434 (Hjemmebaserte tjenester)

Kriterium 2128 (transport for vareeiere):

Kriterietekst, veiledning og dokumentasjonskrav er oppdatert. Kriteriet har vært knyttet til kriteriesettene Handel og Næringsmiddelindustri, men er nå lagt til på følgende bransjer:

Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Betongvareindustri, Plastindustri, Gartneri og planteskole, Stoppmøbelindustri, Galvanisk industri, Scenekunst, Kjøpesenter og Laboratorier.


Avpublisering

Avpublisering av flere bransjetilpassede transportkriterier.
Følgende transportkriterier avpubliseres fordi de ivaretas av nytt felleskriterium 2247 som ble publisert desember 2023:
 

 • Kriterium 568 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 569 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 643 (Enkle overnattingssteder, Hotell m/frokost)
 • Kriterium 1131 (Idrettslag, Organisasjon)
 • Kriterium 1132 (Idrettslag, Organisasjon)
 • Kriterium 1250 (Grønne arrangement)
 • Kriterium 1830 (Grønne arrangement, Grønne konferanser)
 • Kriterium 1831 (Grønne arrangement, Grønne konferanser) 
 • Kriterium 2099 (Aktivitetsbasert reiseliv)
 • Kriterium 2101 (Aktivitetsbasert reiseliv)
 • Kriterium 2117 (Scenekunst)

Avpublisering av energikriterier som erstattes av nytt energikriterium:

Følgende energikriterier avpubliseres fordi de erstattes av nytt energikriterium som ble lansert 17. februar 2024. 

 • Kriterium 2059  (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2060 (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2061 (Badeanlegg og bassengbad)
 • Kriterium 2149 (Gartneri og planteskole)
 • Kriterium 886 (Trebearbeidende industri, Gjenvinningsbedrift)
 • Kriterium 162 (Vaskeri og renseri)
 • Kriterium 564 (Kjøpesenter)
 • Kriterium 2143 (Næringsmiddelindustri)
Nytt kriterium

Nytt kriterium 2251: Energiledelse i energikrevende bransjer: 

Kriteriet ble lansert 17. februar 2024 og er en påbygning til kriterium 2248 i felleskriterier, privat og statlig.

Kriteriet er lagt på følgende bransjer:

 • Badeanlegg og bassengbad  
 • Betongvareindustri  
 • Dyrepark og besøksgård  
 • Eiendom  
 • Galvanisk industri  
 • Glassbearbeidende industri  
 • Havner  
 • Kjøpesenter  
 • Næringsmiddelindustri  
 • Laboratorier  
 • Mekanisk verksted  
 • Plastindustri  
 • Stoppmøbelindustri  
 • Trebearbeidende industri  
 • Vaskeri og renseri 

Flere bransjer 2023

I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller flyttet i løpet av første og andre kvartal 2023. 

Justeringer

Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet, ID 1373:

Kriterieteksten er ny: Energiforbruket skal minimum registreres månedlig.

Krav fra kriterieteksten om at energiforbruk skal registreres i kirkebyggdatabasen er fjernet. Dokumentasjonskrav er uendret.


Avfall og ombruk:
Flere bransjer har oppdaterte kriterier iht. nye kildesorteringskrav i avfallsforskriften

 • ID 40
 • ID 577
 • ID 1064
 • ID 1066
 • ID 1165
 • ID 1565
 • ID 1732
 • ID 1835
 • ID 2049

Følgende kriterium er justert iht. avfallsforskriften og fått tydeligere veiledning:

 • ID 991

Avpublisering

Bibliotek: ID 906 og ID 907 omformuleres og flyttes til idébanken.