Turister vil ha bærekraft

Reiselivsbedrifter som satser på miljø og bærekraft i dag, kan bli morgendagens vinnere. Internasjonale undersøkelser viser at folk er villige til å betale mer for produkter og tjenester som tar bærekraft på alvor.

Dette er noe Norges offisielle reiseguide, Visit Norway, merker at brukerne av deres nettsider interesserer seg for:

– Gjennom trafikk på Visitnorway.no ser vi at det er få som har bærekraft som utgangspunkt når de skal planlegge ferien. På en annen side kan miljøvennlighet og bærekraft komme inn som element når de faktisk skal gjøre et valg. Da kan synlig miljømerking ha en betydning. Dette kan vise seg både i aktiviteter å gjøre, og hvor de skal overnatte, forteller Ingunn Sørnes, Fagspesialist bærekraftig reiseliv i Visit Norway.

Lofoten tar utfordringen

Med storslått og unikt landskap har Lofoten lykkes godt i å tiltrekke både norske og utenlandske turister: Bare i 2016 strømmet over 250.000 mennesker til Lofoten. Samtidig har man ikke vært godt nok forberedt på å håndtere den brå veksten. Dette har ført til at flere av de mest populære destinasjonene i øygruppen har slitt med økt slitasje, forsøpling, utfordringer rundt infrastruktur, sanitæranlegg og avfallshåndtering. De siste årene har lokale, nasjonale og internasjonale medier kritisert hvordan man ikke har klart å håndtere tilreisende.

Kommunene, avfallsselskapene, fylkeskommuner og frivillige har sammen tatt tak i problematikken. De vil sørge for at alle som besøker Lofoten skal møte en destinasjon med ren natur, et levende lokalsamfunn og berikende opplevelser. Et av målene til kommunene i Lofoten er derfor å øke andelen miljøsertifiserte bedrifter og guider.

Foto: Thomas Rasmus Skaug / Visitnorway.com

Miljøfyrtårnet Lofoten

Flere og flere lokale bedrifter og tilbydere av aktiviteter, overnatting og restauranter i Lofoten blir Miljøsertifiserte. Totalt 25 virksomheter i Lofoten er Miljøfyrtårn-sertifisert, og blant Miljøfyrtårns nykommere innenfor reiseliv, finner vi Lofoten er Arctic buss Lofoten, Hov Hestegård, Henningsvær Bryggehotell, Kabelvåg feriehus og camping, Lofoten Matpark, Nyvågar Rorbuhotell og Reine Rorbuer.

Lokalt samarbeid

Destinasjon Lofoten er Lofotens offisielle reiseportal, og markedsfører Lofoten som reisemål. De koordinerer og utvikler reiselivsprodukter for regionen, og er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

Destinasjon Lofoten har sammen med blant annet Lofoten Friluftsråd utviklet Lofotvettreglene, som er tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk og norsk. Reglene viser til blant annet sporløs ferdsel og regler rundt åpen ild, i tillegg til viktigheten av å respektere privat eiendom. Destinasjon Lofoten er også en av flere bedrifter som står bak nettsiden Clean Up Lofoten: Et miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt avfallsproblemer gjennom lokal forebygging og organisert opprydding.

– Hvert år har vi en konferanse for alle medlemmene våre, som er ulike leverandører av overnatting, aktiviteter og liknende i Lofoten. Vinteren 2017 var temaet bærekraft, og gjennom en undersøkelse gjort med medlemmene fikk vi vite at de ønsket at Lofoten burde arbeide for å bli en Bærekraftig destinasjon. Da begynte ballen å rulle, forteller Hege Ragni Haugerud, som er booking og administrasjonsansvarlig i Destinasjon Lofoten.
– I forbindelse med dette ble vi tilbudt en samkjøring opp mot miljøsertifisering, legger hun til.

Foto: cabday/Foap/Visitnorway.com

– Hvorfor er miljøarbeid viktig for dere?

– For oss har arbeidet med Miljøfyrtårn vært viktig for å gå foran som et godt eksempel overfor medlemmene våre. For oss er det viktig ikke bare på grunn av det miljømessige, men også for å vise våre medlemmer at man kan få en økonomisk gevinst ved å jobbe med miljø, forteller Haugerud.

Selv om Haugerud sier det er for tidlig å si noe om eventuelle økonomiske gevinster for sin egen del, har arbeidet med Miljøfyrtårn-sertifiseringen hjulpet dem å sette ting i system. Flere av medlemmene deres har sett gode resultater:
– Vi har medlemmer som har spart flere hundre tusen på energikostnader. For eksempel har Scandic hotel Svolvær ved med enkle grep spart mye energikostnader. Vedlikeholdssjefen satte seg som mål og tjene inn sin egen stilling, og det klarte han, legger hun til.

Foto: andreas.wolden/Foap/Visitnorway.com

Fortsatt en vei å gå for Norge

Haugerud sier at Norge kan være et eksempel til etterfølgelse for andre land når det gjelder fokus på bærekraftig reiseliv. Men, vi er ikke utlært enda:
– Samtidig kan vi i Norge også lære av andre land, for eksempel New Zealand. De er flinke på å tilrettelegge for turer som tar hensyn til naturen. Det er kanskje heller ikke like høy forventning der om at hvert lokalsamfunn skal stå alene med eventuelle problemer som følge av turismen. De tar eksempelvis tak i «responsible camping» på nasjonalt nivå, forteller Haugerud.

Mulighetene er mange for å jobbe for et bærekraftig norsk reiseliv, og Lofoten er et godt eksempel på hvordan lokale aktører, bedrifter og kommuner samarbeider for et felles mål. Miljøvennlig og bærekraftig reiseliv er noe de tilreisende vil ha, og mange destinasjoner har et stort behov for. Som Lofoten er et godt eksempel på har mange andre destinasjoner også et stort behov for å satse på bærekraft for å bevare naturen, også for å tiltrekke seg flere tilreisende.

Ønsker du som reiselivsaktør å starte på samme reise som Lofoten? Les mer her!

Toppbilde: ManfredStromberg.com – visitnorway.com