Side stikkor: Digitalisering

Kommunetirsdag

Velkommen til Kommunetirsdag! 

Tid: Tirsdag 23. april, kl. 09.00–10.00
For hvem: Overordnet miljøfyrtårnansvarlig og/eller internrådgiver i kommunene 

PS: Videresend gjerne invitasjonen til deres IT-avdeling eller de i kommunen som dette kan være aktuelt for.
Tema: Digitaliseringens påvirkning på klima og miljø 

Hvor: Digitalt/nettmøte (kostnadsfritt) 

Teknologisk innovasjon og digitalisering av virksomheter er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling. Samtidig har dette en negativ påvirkning på klima og miljø, spesielt i form av energiforbruk. Miljøfyrtårn ønsker å øke bevisstheten rundt denne tematikken for virksomhetene som spiller sentrale roller i digitaliseringsprosessen; fra design til koding, programmering, drift og bruk. 

På denne kommunetirsdagen kan du lære mer om hvordan digitale tjenester påvirker bærekraftig samfunnsutvikling – samt bli kjent med de nye kriteriene! 

Agenda: 

  • Digitaliseringens klima- og miljøpåvirkning. 
    Ved Teknologirådet, Tonje Nerby, leder for prosjekter innen grønn omstilling. 
  • Nye kriterier for IT og kommunikasjonsbransjen og nye kriterier om IT-utstyr for kriteriesett Grunnskole/SFO og Videregående skole/Folkehøgskole.
    Ved Miljøfyrtårn, Stine Vintervoll, rådgiver for miljøfaglig utvikling 

 Videresend gjerne invitasjonen til deres IT-avdeling eller de i kommunen som dette kan være aktuelt for.