Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer (virksomheten deltar helst på alle, men webinar kan sees i opptak) :

 • Webinar 1: torsdag 3. desember kl. 12-13
 • Webinar 2: torsdag 17. desember kl. 12-13
 • Webinar 3: torsdag 7. januar kl. 12-13
 • Webinar 4: torsdag 21. januar  kl. 12-13

Microsoft Teams benyttes som webinarprogram og det tas opptak av møtene. Konsulent bistår i opplæring av programmet ved behov. Det er ikke nødvendig for virksomheten å ha tilgang til Microsoft Teams på forhånd.

Pris

7500 eks. mva

Prisen inkluderer 4 webinarer og rådgivning fra kursholder per telefon/epost/nettmøte over en periode på 3 mnd. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering i løpet av 3 mnd, forutsatt at man følger progresjonen til kurset og jobber godt med tildelte oppgaver.

Mellom kursdagene blir det gitt arbeidsoppgaver virksomheten skal jobbe med. Dette tar i gjennomsnitt 1-2 dagsverk. Det er derfor 14 dager mellom hvert webinar, slik at virksomhetene får tid til å jobbe med tildelte oppgaver og forankre dette i virksomheten underveis. 

Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Innhold:

Webinar 1:  Introduksjon til miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav

 • Presentasjon av kursholder
 • Intro til Miljøfyrtårn og prosessen til sertifisering
 • Vi blir kjent i portalen
 • Miljøledelse – hva og hvordan
 • Kort om internkontrollen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 2: Arbeidsmiljø og innkjøp

 • Kort om arbeidsmiljøloven
 • Miljøledelse fortsetter
 • Risikovurdering og avvikshåndtering
 • Vernerunder og oppfølging av ansatte
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 1:  Miljøkriteriene – Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp

 • Miljøkriteriene – viktige temaer og fokus i miljøfyrtårn
 • Innkjøp – hva er det viktig å ha fokus på
 • Energi, avfall og transport – status og tiltak
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver til neste gang

Webinar 4: Miljørapport og sertifisering

 • Miljørapporten – et viktig verktøy
 • Viktig fokus frem mot sertifisering og under sertifiseringen
 • Avrunding og gjennomgang av arbeidsoppgaver før sertifisering

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest 14 dager før planlagt oppstart. Denne fristen gjelder også for virksomheter som ønsker å kansellere sin påmelding.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Hege Sletnes Koffeld, www.leanspire.no (e-post hege@leanspire.no telefon 41303290)