Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kristiansand kommune arrangerer Bærekraftsuke for å sette fokus på hvordan man kan arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål. I den anledning arrangerer vi et Bli Miljøfyrtårn-kurs for å gi byens virksomheter et effektivt verktøy for å skape konkurransefortrinn av bærekraft, samt gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Møtedatoer (virksomhet deltar på alle)

  • Onsdag 6. november 2019 kl. 08-10:30
  • Onsdag 20. november 2019 kl. 09-11
  • Onsdag 4. november 2019 kl. 09-11
  • Uke 2, 2020: Besøk hos virksomhet (avtales mellom kursholder og virksomhet)
  • Uke 4-5, 2020: Kurset legger opp til at virksomheten er klar til sertifisering

Pris: kr 7500 eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis grunnet økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Det er fullt mulig å stille med flere representanter fra samme virksomhet uten ekstra kostnad.

Innhold

  • Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
  • Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd din virksomhet
  • Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant klima- og miljørapport

Kansellering
Miljøfyrtårn tar forbehold om kansellering. I dette tilfelle vil påmeldte virksomheter få beskjed senest en uke før planlagt oppstart.

Spørsmål?
Kontakt stine@miljofyrtarn.no