Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer:

  • 12. mars
  • 26. mars
  • 9. april
  • 30. april
  • Uke 19 (sertifisering)

Pris: kr 7500 eksl. mva.
Prisen inkluderer kursavgift og rådgiving (epost/telefon/videosamtale). I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no