Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer:

  • 14. mars, kl. 09:00-11:00
  • 28. mars, kl. 09:00-11:00
  • 10. april, kl. 09:00-11:00
  • Uke 19 (konsulent besøker virksomheten)
  • Uke 20 (sertifisering)

Pris: kr 8400 eksl. mva.
Prisen inkluderer kursavgift og rådgiving (epost/telefon), samt kaffe/te og frukt på kursdagene. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no