Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Målgruppe
Alle virksomheter

Møtedatoer (virksomheten deltar på alle)

  • Tirsdag 05. mai 12-13
  • Tirsdag 12. mai kl. 10-11
  • Tirsdag 19. mai kl. 10-11
  • Tirsdag 26. mai kl. 10-11
  • Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifiseringsklar i uke 24

Microsoft Teams benyttes som webinarprogram og det tas opptak av møtene. Konsulent bistår i opplæring av programmet ved behov. Det er ikke nødvendig for virksomheten å ha tilgang til Microsoft Teams på forhånd.

Pris: kr 7500 per virksomhet eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Bli Miljøfyrtårn-kurset er et intensivkurs der det legges opp til at blir klar til sertifisering i uke 24. Dette forutsetter at virksomheten har satt av nok ressurser internt og jobber godt med tildelte oppgaver underveis. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover konsulentrådgivningen beskrevet ovenfor, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis grunnet økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter kan delta fra samme virksomhet uten ekstra kostnad.

Innhold

  • Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
  • Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd den enkelte virksomhet
  • Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant Klima- og Miljørapport

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.