Kurs: Bli Miljøfyrtårn

KURSDATOER: 

  • 13. august, kl. 12:30-13:30
  • 27. august, kl. 12:30-13:30
  • 10. september, kl. 12:30-13:30
  • 24. september, kl. 12:30-13:30
  • Tentativ dato for sertifisering: i løpet av uke 42 (14.-18. okt.)

Pris: kr 7500 eksl. mva.
Prisen inkluderer konsulentoppfølging kursavgift og rådgiving (epost/telefon/videosamtale). I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no