Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer (virksomheten deltar på alle):

 • Tirsdag 15. september 09:30-11:00
 • Torsdag 24. september 09:30-11:00
 • Tirsdag 06. oktober 09:30-11:00
 • Torsdag 15. oktober 09:30-11:00
 • Kurset legger opp til at virksomheten blir sertifiseringsklar i uke 43-44

Microsoft Teams benyttes som webinarprogram og det tas opptak av møtene. Konsulent bistår i opplæring av programmet ved behov. Det er ikke nødvendig for virksomheten å ha tilgang til Microsoft Teams på forhånd.

Pris: kr 7500 per virksomhet eksl. mva.
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Kurset legger opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten). Flere representanter kan delta fra samme virksomhet uten ekstra kostnad.

Innhold:

 • Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
 • Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd den enkelte virksomhet
 • Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant klima- og miljørapport

Program:

Tirsdag 15. september 09.30-11.00:

 • Miljøfyrtårn, kort presentasjon
 • Presentasjon kursholder
 • Navigasjon gjennom Miljøfyrtårnportalen
 • Formålet med kriteriene
 • Systemkriterier og noen kriterier fra arbeidsmiljø
 • Årsplan/årshjul
 • Ledelsens gjennomgang
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med
 • Bransjekriteriene? Ulike for ulike virksomheter.
 • Gjennomgang ved slutten av hvert møte, plan for dette settes opp etter behov i forkant av kurset

Torsdag 24. september 09.30-11.00:

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Arbeidsmiljø forts.
 • Vernerunder og risikovurderinger
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader
 • Vernetiltak, BHT
 • Innkjøp
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

*11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som gjennomgås denne dagen.
*11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for.

Tirsdag 6. oktober 09.30-11.00:

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
 • Transport
 • Energi
 • Årlig klima- og miljørapport
 • Arbeidsoppgaver som virksomheten skal jobbe med

*11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som gjennomgås denne dagen.
*11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for.

Torsdag 15. oktober 09.30-11.00:

 • Oppdatering fra forrige møte og oppgavene
 • Ferdigstille miljøkartleggingen og klina- og miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering, forberedelser sertifiseringsmøtet
 • Spørsmål

*11.00: Slutt for de som ikke har bransjekriteriene som gjennomgås denne dagen.
*11.00-11.30: Relevante bransjekriterier for de det er aktuelt for.

Uke 43-44 Sertifisering:
Det er ikke fastsatt nøyaktig tidspunkt for dette enda. Individuelt for hver virksomhet.


*Bransjekriterier: Fordeles på bransjer etter påmelding. Det blir mulighet for alle virksomheter å få gjennomgått sine bransjespesifikke kriterier etter fellesmøtet en av kursdagene. Fordeling av tidspunkt for hvert bransjekriteriesett fastsettes innen kurset starter.

Kansellering: Kursholder tar forbehold om kansellering.

Spørsmål? Kontakt kursholder Unn Endresen på e-post unnend@ies-unn-endresen.no eller telefon 901 34 614.