Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Kursdatoer:

  • 28. februar kl. 13:00-15:30
  • 13. mars kl. 13:00-15:30
  •  2. april kl. 13:00-15:30
  • 24-25. april (konsulent besøker virksomhetene)
  • Uke 19 (sertifisering)

Pris: kr 7500 eksl. mva.
Prisen inkluderer konsulentoppfølging kursavgift og rådgiving (epost/telefon). I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Har du spørsmål om å delta på kurs? Ta kontakt: stine@miljofyrtarn.no