Kurs: Bli Miljøfyrtårn

Møtedatoer (virksomheten deltar på alle)

  • Torsdag 16.januar kl. 12:30-14:30 (frukt/kaffe)
  • Tirsdag 04.februar kl. 12:30-14:30 (frukt/kaffe)
  • Torsdag 27.februar kl. 12:30-14:30 (frukt/kaffe)
  • Uke 11: Kurset legger opp til at konsulent besøker virksomhetene
  • Uke 13: Kurset legger opp til at virksomheten er sertifiseringsklar

Pris: kr 7500 per virksomhet eksl. mva. +  andel av lokalleie
Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør. Andel av lokalleie avhenger av antall påmeldte (750-2250 kr/virksomhet).

Det legges opp til at virksomheten blir klar til sertifisering innen 3 mnd. så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp, kan egen prisavtale gjøres med kursholder (eksempelvis økt oppdragsmengde eller andre forhold hos virksomheten).

Hvem kan delta?
Kurset er et samarbeid mellom Bærum Næringsråd og Miljøfyrtårn, der både medlemmer av næringsrådet og andre virksomheter i området kan delta. Målet er å gi et konkret verktøy til næringslivet i Bærum som ønsker grønn omstilling.

Innhold
– Valg av sertifiseringskriterier og hvordan virksomheten oppfyller dem
– Tildelte arbeidsoppgaver skreddersydd den enkelte virksomhet
– Opplæring i digitale verktøy: Miljøfyrtårnportalen, deriblant Klima- og Miljørapport

Kansellering
Kursholder tar forbehold om kansellering.

Spørsmål?
Kontakt kursholder Jan Bjerk på e-post jan.bjerk@betulaconsult.no eller telefon 909 90 610.