Miljøfyrtårn-utdeling-Mester Grønn

Norges største blomsterkjede er Miljøfyrtårn-sertifisert

Tirsdag 14. november mottok Mester Grønn endelig beviset på at hele virksomheten, inkludert 119 butikker med over 1400 ansatte, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Veien frem mot sertifisering har vært en viktig prosess for den miljøengasjerte blomsterkjeden.  

– I Mester Grønn ønsker vi å være vårt samfunnsansvar bevisst. Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Vi er svært stolte over å kunne skilte med at hele virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tror at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn vil være en absolutt nødvendighet for å drive forretninger i fremtiden, sier Henrik Jagland, miljøansvarlig i Mester Grønn.

Mester Gronn butikk

Sertifisering for fremtiden

Blomsterkjedens sertifiseringsprosess har vært lang, men lærerik, og er et resultat av et pilotprosjekt. Henrik Jagland roser samarbeidet med stiftelsen:

Vi opplever Miljøfyrtårn som svært foroverlente, positive og løsningsorienterte. Dette er en organisasjon som forstår våre behov og forretningsmodell. Stiftelsens holdninger har gitt oss tro på at dette er en sertifisering for fremtiden, med en god og bærekraftig modell som hele veien pusher oss i en mer miljøvennlig retning, og som vil bidra til økt lønnsomhet.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er ikke mindre imponert over holdningene og engasjementet til Mester Grønn:

Vi gratulerer Mester Grønn med Miljøfyrtårn-sertifisering av hele selskapet. Innsatsen som er lagt ned for å ta et helhetlig miljøansvar er imponerende. Samtidig har Mester Grønn utfordret oss på vår sertifiseringsordning og gjort at vi har tatt store steg i retning av å gjøre ordningen enda enklere, mer relevant og forhåpentligvis også lønnsom.

Systematisering av driften og fornybar diesel

Det viktigste miljøtiltaket som er innført på blomsterkjedens 120 utsalgssteder, logistikk-, terminal- og hovedkontordrift, er systematisering av driften.

Gjennom dette arbeidet har vi skapt en helt annen bevissthet rundt at hver enkelt ansatt har et miljøansvar – både på jobb og privat. Vi tror at dette umiddelbart vil gi stor effekt, sier Jagland.

I tillegg har kjeden besluttet at hele bilparken med lastebiler, varebiler og personbiler som kjører på konvensjonelt drivstoff (diesel), nå skal kjøre på andregenerasjons fornybar diesel. Dette vil redusere klimagassutslippet knyttet til selskapets transport med om lag 65 %.

Vi forventer å merke en umiddelbar reduksjon i utslipp fra våre lastebiler og varebiler som kjører på fornybar diesel. Ikke minst vil det bidra til et drastisk lavere utslipp fra våre lastebiler i trafikktunge områder som Oslo, sier Jagland.

Fokus på å redusere og forbedre avfallshåndtering er også viktig for virksomheten, som har tro på at kontinuerlig og systematisk innsats for miljøet på sikt er avgjørende.

Hele bransjen har en lang vei å gå, men den veien har vi tenkt å gå! Vi selger en bit av naturen, og har ikke råd til å sitte stille.

Miljøopplæring av 1400 ansatte

Mester Grønn har gitt alle de 1400 ansatte opplæring i miljø, samt innføring i hva det vil si å være et Miljøfyrtårn-sertifisert og hva som forventes av dem.

–  Vi avholder to miljømøter i alle våre butikker hvert år, hvor samtlige ansatte diskuterer miljø lokalt, og hvilke tiltak de vil gjøre for å redusere sitt lokale fotavtrykk, forklarer Jagland.

Utover høsten og vinteren venter diplomoverrekkelser og feiring både på hovedkontoret og lokalt i alle landets butikker. Det markerer at kjeden nå er forpliktet til å bli mer miljøvennlige, og at alle ansatte må jobbe for å bli enda bedre på det de allerede gjør.

Erling Ølstad - Mester gronn
– Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

 

Hovedkontor