4. juli 2023

Bevisste valg av kjøtt

Tiltak:

Vær bevisst på opphavet og produksjonsmetoden til kjøttet som serveres. Prioriter for eksempel:

  • God dyrevelferd
  • Økologisk kjøtt
  • Viltkjøtt
  • Kjøtt produsert med bærekraftig fôr som ikke konkurrerer med menneskemat (gårdsbruk med seterdrift, dyr på utmarksbeite, fôr fra områder som ikke egner seg til å dyrke menneskemat)
  • Norsk kjøtt fremfor importert
  • Underutnyttet kjøtt

 

Fakta/informasjon:

Lavere kjøttforbruk gir rom for mindre intensiv produksjon av kjøtt, på et mer bærekraftig ressursgrunnlag og med bedre dyrevelferd. I tillegg til å redusere totalforbruket av kjøtt, bør man derfor prioritere kjøtt som er produsert på en bærekraftig måte.

Det er ingen standard merkeordninger for bærekraftig kjøttproduksjon, og hva som er mest bærekraftig kommer an på hva man vektlegger og hvor produksjonen skjer.

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om bærekraftig mat