Sirkulær økonomi for små og mellomstore virksomheter

Tittel:
Sirkulær økonomi for små og mellomstore virksomheter
Tid/Dato:
16.01 - 17.01.2024
Hvor:
Zoom, Nettbasert
Kategori:
Miljøfyrtårnkonsulenter, Virksomheter

Er din bedrift klar til å omfavne sirkulær økonomi?

Knappheten på råvarer og materialer vil prege samfunnet i stadig sterkere grad fremover. Er din bedrift klar til å omfavne sirkulær økonomi? Det er en misforståelse at sirkulær økonomi kun gjelder for de store aktører og industrien; tvert imot er det SMB-er som utgjør kjernen i norsk næringsliv og som er avgjørende for at overgangen til en mer bærekraftig fremtid skal bli vellykket.

I hver eneste nisje av markedet ligger det uutnyttede muligheter for innovasjon og vekst gjennom sirkulære praksiser. Dette er ikke bare en snakk om ansvarlig avfallshåndtering eller resirkulering; det handler om å innlemme sirkulære prinsipper gjennom hele forretningsmodellen – fra innkjøp og drift til kundeleveranse og videre.

Vår skreddersydde kurspakke i sirkulær økonomi for SMB-segmentet er designet for å demystifisere sirkulær økonomi og gjøre det praktisk anvendelig. Med et fokus på handlingsorientert læring vil kurset veilede dere gjennom de viktige første skrittene: Forståelsen av sirkulær økonomi, dens kritiske betydning i dagens marked, og mest vesentlig, praktiske metoder og verktøy for å utforme og implementere sirkulære strategier som ikke bare er bærekraftige, men også lønnsomme for din virksomhet.

Hvem er dette kurset for?

Dette kurset er designet for beslutningstakere og pådrivere i små og mellomstore virksomheter. Det vil være av spesiell interesse for deg som arbeider innen drift, produksjon, design, produktstyring, strategisk planlegging, innovasjon, forretningsutvikling, markedsføring eller miljøledelse og bærekraft.

Miljøfyrtårnkonsulenter vil finne kurset særlig givende, ettersom det byr på avanserte strategier og metoder for å veilede virksomheter gjennom sertifiseringsprosesser og utover, mot en dypere og mer integrert tilnærming til sirkulær økonomi.

Enten du er en erfaren fagperson som ønsker å utdype din kompetanse eller en nykommer som ser etter konkrete håndterbare strategier, er dette kurset tilpasset ditt behov for å effektivisere bærekraftig praksis og forretningsmodeller. Med dette kurset kan du ikke bare forbedre din virksomhets miljøprofil, men også fremme lønnsomme og bærekraftige forretningsstrategier som er nødvendige i dagens marked.

Etter kurset skal du:

 • Kunne beskrive hva sirkulær økonomi er og hva som skiller den lineære og den sirkulære økonomien
 • Vite hvorfor en mer sirkulær økonomi er viktig både for samfunn og virksomheter.
 • Kjenne til ny lovgivning, direktiver og trender som drivere for en sirkulær omstilling.
 • Kjenne til metode, prosess og verktøy for utvikling av lønnsomme sirkulære strategier og en sirkulær agenda for din virksomhet
 • Vite hvordan du kan formidle og skape forankring internt for utvikling av en sirkulær agenda for din virksomhet.

Praktisk Informasjon:

Arrangør: Kurset arrangeres av Green Transformation AS i samarbeid med Miljøfyrtårnstiftelsen, og går over 2 hele dager fra 09:00 – 15:00.

Format: 2 kursdager á 6 timer via ZOOM. Veksling mellom introduksjon av nytt materiale, interaktive gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kursportal med kursmateriale og kopi av presentasjoner

Tidspunkt: 16. og 17. januar 2024 fra 09:00 – 15:00

Pris: 4.900, – NOK per deltaker

Antall deltakere: Inntil 20 deltakere

Påmelding finner du nederst på siden

Påmeldingsfrist: 12. januar  2024

Kursbevis: Alle deltagere som fullfører kurset vil få kursbevis

Spørsmål?: Kontakt Tove M. Dyblie på +47 90910890 eller tmd@greentransformation.no


Kursinnhold

Dag 1 – 16. januar 2024: Introduksjon til Sirkulær økonomi

Del 1: Før lunsj 09:00 – 11:30

 • Hva er sirkulær økonomi, og vesentlige forskjeller mellom den lineære økonomien og en sirkulær økonomi.
 • Hvorfor en overgang til en sirkulær økonomi er viktig både for samfunnet og for næringslivet, og hvilke forretningsfordeler virksomheter kan oppnå ved å tenke mer sirkulært.
 • Viktige lover, regler og direktiver som påvirker og driver den sirkulære økonomien.
 • Sirkulære trender og eksempler

LUNCH: 11:30 – 12:30

Del 2: Etter lunsj 12:30 – 15:00

 • Kort introduksjon til systemtenkning og systeminnovasjon
 • Kort introduksjon til metodikk, prosess og verktøy for utvikling av en sirkulær agenda
 • Analyse av materialflyt og problemstillinger tilhørende denne materiallyten.

Dag 2 – 17. januar 2024: Utvikling og implementering av en sirkulær agenda

Før lunsj: 09:00 – 11:30

 • Utvikling av lønnsomme sirkulære strategier
 • Startegiskanner og vurdering av relevante sirkulære strategier
 • Sirkulære samarbeidsformer

Etter lunsj: 12:30 – 15:00

 • Implementering av sirkulære strategier
 • Innsalg og forankring for utvikling av en sirkulær agenda i din virksomhet
 • Oppsummering, avslutning og veien videre

Metode og verktøy er utviklet av Dr. Fenna Blomsma i samarbeid med EIT Climate KIC. Konseptet er basert på systemtenkning og systeminnovasjon, og har vært utprøvd i mange ulike sammenhenger og industrier siden 2018.

Bonus

 • Fullføring av kurset åpner for en eksklusiv invitasjon til et 6 måneders utviklingsprogram.
 • Fokus på praktisk bruk av kursets verktøy for å forme og implementere en konkret sirkulær agenda og pilotprosjekt for din virksomhet.
 • Programmet omfatter workshops, gruppeveiledning, og personlig mentoring.
 • Det er utviklet i partnerskap mellom Green Transformation AS og akademikere ved Universitetet i Hamburg.
 • Deltakelse i dette programmet medfører en ekstra kostnad, detaljer tilgjengelig ved forespørsel.

Full informasjon, beskrivelse og betingelser for å delta i dette programmet vil komme nærmere kursstart. Send gjerne en e-post til tmd@greentransformation.no om du er interessert i denne muligheten, så vil du motta detaljert informasjon så snart dette er på plass.


Kursinstruktør

TOVE M. DYBLIE

90910890 // tmd@greentransformation.no

 • Internasjonal MBA fra NHH og MSc i bærekraftig utvikling fra University of Exeter.
 • Over 15 års erfaring med miljø og bærekraft.
 • Tidligere ansvarlig for miljøledelse i Skanska Norge og metodeutvikling for klimagassregnskap på nordisk nivå.
 • Bred erfaring fra offentlig sektor, inkludert prosjekter som «Framtidens byer» og Oslo’s bidrag til Europeisk Miljøhovedstad.
 • Representant i EU-prosjekter og Eurocities’ «Greening the local economy» arbeidsgruppe.
 • Rådgiver for UN Global Compact Cities og strategi for urban grønn infrastruktur i Oslo.
 • Selvstendig næringsdrivende med fokus på naturbaserte løsninger og sirkulær økonomi.
 • Sertifisert Miljøfyrtårnkonsulent
 • Internasjonalt arbeid på EU-nivå.
 • Akkreditert instruktør for kursverktøyene, med et dedikert fokus på sirkulær økonomi og bærekraftige forretningsmodeller.

SPØRSMÅL?

Kontakt Tove M. Dyblie på

e-post: tmd@greentransformation.no

Mobil: +47 90910890

Nettside: www.greentransformation.no

 

Meld deg på