Offentlig innkjøp – bruk av anerkjent miljøledelse og miljømerker

Tittel:
Offentlig innkjøp – bruk av anerkjent miljøledelse og miljømerker
Tid/Dato:
10.10.2017
Hvor:
Webinar, -
Kategori:

Feie for egen dør-perspektivet og bruk av offentlig innkjøpsmakt har vært og vil alltid være sentrale elementer i kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid mot det grønne skiftet. LOA er revidert og det er nå enda lettere å nytte anerkjent miljøledelse og miljømerker i forbindelse med offentlige innkjøp.

Miljøfyrtårn, Svanen, Debio og Fairtrade har etablert ett samarbeid og vi har utgitt en veileder for Bruk av anerkjente merkeordninger og anerkjent miljøledelse i offentlige innkjøp.

I veilederen omtaler vi hvordan bruk av våre ordninger kan bidra til å sikre leveranser av varer og tjenester med tredjeparts garanti innenfor miljø, økologi og sosiale/etiske forhold?

På webinaret presenterer vi veilederen og hvordan vi mener vi kan bidra til forenkling og kraft i arbeidet med offl innkjøp som klima- og miljø strategi.

Tidspunkt:  

Tirsdag 10.oktober kl. 12.30-14.30

Målgruppe: Primært innkjøpsansvarlig/ innkjøpere og miljøfyrtårnansvarlige og konsulenter/ internkonsulenter. Temaet er en sentral del av arbeidet og bør være av interesse for alle som er involvert i Miljøfyrtårn på hovedkontornivå i kommuner og fylkeskommuner.

Kontakt: Morten Leuch Elieson, morten@miljofyrtarn.no

Pris: Gratis

Meld deg på