Miljøfyrtårn-sertifisering i gruppe, Oslo

Tittel:
Miljøfyrtårn-sertifisering i gruppe, Oslo
Tid/Dato:
01.11.2018
Hvor:
-, Oslo
Kategori:

Virksomheter i Oslo satser på bærekraft

Oslo har vunnet EM i miljø ved å bli kåret til Europeisk Miljøhovedstad i 2019. Den økende etterspørselen etter miljøsertifisering har resultert i vårt nye konsept: Gruppesertifisering. Her blir din virksomhet guidet gjennom sertifiseringsløpet sammen med andre virksomheter. Her får dere en uformell møteplass til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste Oslo-virksomheter – til en lavere pris sammenlignet med én-til-én-konsultasjon.


Program

Miljøfyrtårn-konsulent Bjørn R. Jensen presenterer de tilpassede kriteriene som virksomhetene skal oppfylle – og hvordan man gjør det. Kriteriene består av fem tema: Avfall, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport.

Alle møter finner sted i Oslo (sted kommer).

  • 01.november 2018, kl. 09.00-11.00  : Oppstartsmøte

Miljøkartlegging, metodikk, bransjekrav, klima- og miljørapportering, internkontroll.

  • 15. november 2018, kl. 09.00-11.00: Gruppemøte

Felles systemkriterier. Bransjespesifikke forskjeller utdypes i én-til-én samtaler etter møtet, enten på telefon eller videosamtale.

  • 22. november 2018, kl 09.00-11.00: Gruppemøte

Felleskriterier for arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk.

Bransjespesifikke forskjeller utdypes i én-til-én samtaler etter møtet, enten på telefon eller videosamtale.

  • Uke 48: Sluttkontroll av dokumenter

Konsulent besøker virksomhetene.

  • Uke 49: Sertifisering

Sertifisør fra virksomhetens kommune kommer for å sertifisere virksomheten.

Forutsetninger

  • Hver virksomhet stiller med en motivert prosjektleder som setter av tid til å jobbe godt mellom samlingene
  • Velfungerende HMS-system og vanlige miljøperspektiver er på plass. Kontakt oss om dere er usikre på dette punktet
  • Virksomheten er enkeltstående (har ikke et hovedkontor med flere underliggende enheter)
  • Minimum fem påmeldte virksomheter totalt
  • Dersom det blir mange påmeldte, deler vi gruppen på en fordelaktig måte for erfaringsutveksling


Pris

Det er tre kostnader for å sertifiseres:

Etablering- og serviceavgift til Miljøfyrtårn

Etableringsgebyret faktureres når sertifiseringsprosessen starter opp og dere blir registrert i Miljøfyrtårnportalen for første gang. Etter etableringsåret, betales årlig serviceavgift. Etablering og serviceavgift regnes ut fra antall årsverk. Klikk her for å se eksakt pris.

Konsulent

Pris kr 7.500 pr virksomhet (eks. mva.).

Konsulent avholder for denne summen felles oppstartmøte + to gruppemøter + sluttkontroll av dokumentasjon før sertifisering + én oppfølging etter hvert møte. Konsulent kan etter avtale med den enkelte virksomhet utføre tilleggstjenester til kr 950 per time eks. mva. + reiseutgifter.

Sertifisør

Tid er beregnet til cirka et dagsverk, og pris etter sertifisørens sats. Det er kommunen hvor virksomheten holder til som har sertifiseringsmyndighet. Pris varierer fra kommune til kommune. Vi anslår ca. 7-9000 kroner i Oslo (ta eventuelt kontakt med bymiljøetaten i Oslo for nærmere informasjon). Virksomheter resertifiseres hvert tredje år.

Meld deg på